Lærerstreiken trappes opp – rammer nå Åkra ungdomsskole

14 lærere ved Åkra ungdomsskole vil fra mandag 26. september være i streik.

-Det er jo ikke alle lærerne ved Åkra ungdomsskole som blir tatt ut i streik, sier skolesjef Bjørn Nøttum. Kommunen vil sørge for et fortsatt godt tilbud for de elevene som er på skolen. Flere klasser rammes av streiken.

-Vi som kommune har ikke myndighet til å stoppe streiken, men på vegne av våre ungdommer ønsker vi vår dyktige lærerstab tilbake til jobb så snart som mulig, sier Nøttum.

Det som spesielt er når lærere streiker, er at to grunnleggende rettigheter står opp mot hverandre. Lærerens rett til å gå ut i streik i en arbeidskonflikt og elevenes rett til opplæring.

Lærerstreiken begynte så vidt i juni, men tok seg opp for alvor rundt skolestart i august og nå i september. Det er uklart om flere lærere blir tatt ut og hvor lenge streiken vil vare. 8.200 lærere over hele landet er i streik når arbeidskonflikten nå får en ny opptrapping.