Lærer om demens

Karmøy Taxi har denne uken blitt kurset i demens. Dette som et ledd i arbeidet for at Karmøy skal bli en demensvennlig kommune.  

Ansatte ved Karmøy Taxi på kurs for å lære mer om demens

Ansatte og bedrifter i Karmøy får nå tilbud om kurs for å lære hvordan de kan hjelpe personer med demens i hverdagen.

Kurstilbudet er et resultat av en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om et mer demensvennlig samfunn. Avtalen ble inngått i desember i fjor. Arbeidet for at Karmøy skal bli en demensvennlig kommune er igang, og 25. mars gikk startskuddet for første kurs. 

Bedrifter som ønsker kurs kan henvende seg til Evy T. Håkonsen i hukommelsesteamet i Karmøy kommune. Evy kan treffes på tlf: 90 77 60 23 eller e-post: eto01@karmoy.kommune.no.

Avtalene om et mer demensvennlig samfunn og ordningen med aktivitetsvenn