Kvinnedagen 8. mars

Har kvinner og menn like muligheter i 2021? Er det behov for å snakke om likestilling og kvinnekamp i 2021? Følg med på årets 8. mars-arrangement på TVHaugaland mandag kl. 19.30