Kveldsskole om rus og avhengighet (overføres på nett-TV)

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) arrangerer kveldsskole for å formidle oppdatert kunnskap om forskning fra rusfeltet på en forståelig måte.

Kveldsskolen legger opp til månedlige arrangementer som avholdes på Sølvberget i Stavanger sentrum, men som også streames live.

Arrangementene vil ha fokus på temaer knyttet til rus og avhengighet, og formidles må en måte som gjør at alle som er interesserte i temaene kan delta. Målgruppen er folk med egen ruserfaring, studenter, pårørende, fagfolk og andre interesserte. Arrangementene er gratis, og det trengs ikke påmelding.

Mer omtale av de ulike arrangementene finnes her: https://thomasvends.wordpress.com/2018/12/09/i-2019-fortsetter-korfors-kveldsskole/