Kurser seg i musikkterapi

I høst har Karmøy, som den første kommunen i regionen, hatt et prosjekt på å ta i bruk musikkterapi i sykehjem.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene (USHT Fonna) og Karmøy kommune. Torsdag i forrige uke ble det arrangert fagdag i musikkbasert miljøbehandling  på Norheim kulturhus. Det er en ABC-opplæring bestående av 6 møter der de lærer mer om hvordan musikk kan brukes på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

-Dette er et unikt i vår region og Karmøy er den første kommunen på Haugalandet som satser på musikkterapi i eldreomsorgen, sier Olaug Lie Sandve som leder prosjektet.

F.v. musikkterapeut Kjersti Tinglestad og
prosjektleder Olaug Lie Sandve

Gode erfaringer

Kjersti Tingelstad, som er musiker i «Rags and feathers», er ansatt som musikkterapeut i prosjektet, og hun har sammen med pasienter og ansatte fått mange gode erfaringer med bruk av musikk ved Kopervik sykehjem der prosjektet har konsentrert seg mest om demensavdelingen.

-Både ledere og personell er veldig åpne for bruk av musikk, sang og bevegelse i omsorgen. I aktivitetene er jeg opptatt av å bruke pasientenes egen musikk som treffer den enkelte. Musikken når inn til de områdene som fremdeles er intakt.  Det har vært så mange fine opplevelser og gylne øyeblikk, sier Tingelstad

Erfaringene viser at pasienter som har vært urolige, har blitt glade og trygge når de hører kjent og kjær musikk. Pasienter som sover mye, eller er sløve på grunn av demenssykdommen, har gjennom musikkaktiviteter styrket oppmerksomheten. Hos pasienter som har problemer med språket ser en også en positiv effekt da hele hjernen er i bruk når det lyttes til musikk, spilles eller synges.

Fagdagen avsluttet med et par musikkaktiviteter der det ble brukt ulike hjelpemidler
for å skjerpe sansene
Et mykt tau å holde i under musikkaktiviteter skaper trygghet og mestring

En praksishistorie…

«Det er musikkstund, og vi har sunget kjente sanger. Det er tid for ballong-lek, hvor vi kaster ballong til hverandre, mens vi lytter til musikk. Det er en fin aktivitet som også bringer humor inn i gruppen. En dame er smilende men veldig usikker på om hun gjør ting rett. Hun holder ballongen hardt, og ser forvirret på meg. “Hva gjør jeg nå?”, “Er dette riktig?”. Jeg opplever henne som engstelig, og jeg forteller henne at hun gjør det så fint, og viser henne hvordan hun kan kaste ballongen til damen ved siden av. Plutselig kommer “Liten fugl” av Vamp, på høyttaleren. Jeg ser at den smilende damen endrer kroppsspråk, hun slapper av i kroppen og skuldrene senker seg. Hun ser med ett så trygg ut, og hun synger med på den fine sangen mens hun svinger med armene. Når det er hennes tur igjen til å kaste ballong, har hun en helt annen selvtillit og sikkerhet i bevegelsene enn tidligere. Den trygge sangen hjelper henne til å føle seg trygg i situasjonen. Like etterpå kommer en av pleierne bort, og ber damen opp til dans. De danser i midten av ringen, og får stor applaus fra hele gruppen. Damen som for litt siden virket engstelig og forvirret, danser nå smilende og selvsikkert i midten av ringen.»

-Vi håper at prosjektet kan inspirere andre kommuner til å se verdien av å øke kompetansen på bruk av sang og musikk, samt ansette musikkterapeuter i eldreomsorgen, sier en engasjert prosjektleder.