Rus- og avhengighetsproblematikk – i Karmøy gjør vi noe med det!

Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune.

Målgruppen for kurset er ledere, personalmedarbeidere og hovedtillitsvalgte.

Hensikten med kurset er å formidle kunnskaper om avhengighetsproblematikk tilknyttet alkohol, narkotika, medikamenter og spill/gaming  i jobbsammenheng. Følgende tema er blant annet aktuelle:

  • Oppstart med en kort filmsekvens
  • Oppdatering fakta alkohol, spill, medikament, illegale stoffer og anabole steroider
  • Med utgangspunkt i Karmøys rammeverk – hvordan kan vi sammen ta ansvar?

Det serveres en enkel lunsj i tidsrommet kl. 12.00 – 12.30.

Kursholder: Hilde Rikter-Svendsen, seniorrådgiver Akan/Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Kursholder har allsidig kompetanse – og erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Se også kurset «Den nødvendige samtalen» – fra bekymring om rus-/avhengighetsproblematikk til handlingher

 

Kontaktperson: Reidar Bråtveit, rbr@karmoy.kommune.no

Dersom du har fått plass på kurset og blir forhindret i å delta, bes du snarest melde dette til Reidar Bråtveit per e-post. 

Når du melder deg på kurs via skjemaet nedenfor, publiseres deltakerne på kursets nettside som ligger helt åpent på internett. Ved å fylle ut skjemaet nedenfor, fungerer det som en bekreftelse på at det er greit at du står på deltakerlista. Dersom du føler at det er informasjon som ikke bør ligge tilgjengelig for offentligheten, kan du melde deg på via e-post til kursets kontaktperson i stedet.

Påmeldte deltakere

Navn Arbeidssted Stilling
Jorunn Engedal Utdanningsforbundet htv
Ida Kristin Kvilhaug Hjemmetjenesten Sør Avdelingsleder
Margrethe Lothe Storasund Bu og beh.heim, V-16 Avd.leder
Borghild Lindeflaten Oppvekst- og kulturetaten Rådgiver
Asbjørn Grindhaug Sevland Utdanningsforbundet Karmøy Leder/HT-K
Nina Ådland Åkra helsestasjon, Karmøy Legevakt jordmor, HTV
Marianne Næss Gautesen Bedriftshelsetjenesten Bedriftssykepleier
Tore Skeie Bolig- og miljøarbeidertjenesten Avdelingsleder
Synnøve Klovning Aktivitets og avlastningstjenesten
Tove Torgersen Avlastningsavdelingen Liarfjell Avdelingsleder
Liv Bente Rasmussen Vea sykehjem Avdelingsleder
Aina Ånensen Karmøy kommune Hovedvernombud
Unni Østhus Hjemmetjenesten Nord- BPA Avdelingsleder
Torill Troland Kolnes barnehage Styrer
Lill Foss Bolig- og miljøarbeidertjenesten Avdelingsleder
Sissel Stava Nav Karmøy, sosialtjenesten veileder og verneombud