Den gode samtalen – teori og ferdighetstrening

Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune.

Målgruppe for kurset er ledere. Den gode samtalen mellom leder og medarbeider gir muligheter for å påvirke helse og arbeidsnærvær. Kurset vil gi innsikt i hvilke faktorer som har en innvirkning – og hvordan vi kan jobbe med dette i praksis.

Målet med kurset er at du som leder blir mer bevisst på disse faktorene og kan benytte denne kunnskapen i samtale med dine ansatte.

Kurset tar for seg:

  • Teoretisk innføring i faktorer som påvirker helse og arbeidsnærvær i den gode samtalen.
  • Ytre rammer for den gode samtalen.
  • Verdier og holdninger som må ligge til grunn for den gode samtalen.
  • Verbal og nonverbal kommunikasjon.

Hoveddelen av kurset består i ferdighetstrening hvor vi jobber med caser i grupper på tre.

Kursholder: Janne Robertsen og Kathrine Fosse, bedriftshelsetjenesten

Kontaktperson: Reidar Bråtveit, rbr@karmoy.kommune.no

Dersom du har fått plass og blir forhindret i å delta på kurset, bes du snarest melde dette til  Reidar Bråtveit per e-post.

Når du melder deg på kurs via skjemaet nedenfor, publiseres deltakerne på kursets nettside som ligger helt åpent på internett. Ved å fylle ut skjemaet nedenfor, fungerer det som en bekreftelse på at det er greit at du står på deltakerlista. Dersom du føler at det er informasjon som ikke bør ligge tilgjengelig for offentligheten, kan du melde deg på via e-post til kursets kontaktperson i stedet.

 

Påmeldte deltakere

Navn Arbeidssted Stilling
Elsbeth Ørjansen Bygnes Vitenbarnehage Styrer
Cecilie Vedøy Bygnes Vitenbarnehage Assisterende styrer
Ruth Mariann Hop Stangeland ungdomsskole Insprktør
Irene Hveding Bredahl Hj.tj Nord Avdelingsleder
Torhild Bruland Barneverntjenesten Avdelingsleder
Maria Sæle Barneverntjenesten Avdelingsleder
Ruth Langåker Sevland barnehage Styrer
Wenche Syrevik Mjølhus Skudenes barnehage Styrer
Kathrine Skår Barneverntjenesten Avdelingsleder
Monica S Kallevik NBBH Avdelingsleder