Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune.

Microsoft Teams – innføringskurs (20.8.2)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 12:00 - 20. august, 2019
Til: 14:00 - 20. august, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (21.8.1)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 09:00 - 21. august, 2019
Til: 11:00 - 21. august, 2019

Kurs i HMS-kartlegging og vurdering av risikoer i arbeidsmiljøet

Leder har ansvar for at arbeidsmiljøet kartlegges og vurderes for arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke ansattes helse. Meld deg på et praktisk rettet kurs sammen med verneombudet.

Fra: 08:15 - 22. august, 2019
Til: 11:15 - 22. august, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (23.8.1)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 09:00 - 23. august, 2019
Til: 11:00 - 23. august, 2019

Opplæring rapportering i «Framsikt» – for virksomhetsledere/ledere direkte under sektorsjef

Målgruppen for opplæringen er virksomhetledere/ledere direkte underlagt sektorsjef. Du som har gått på kurset før, men som opplever at du har behov for en ny gjennomgang, ønskes spesielt velkommen. Karmøy kommune skal ta i bruk rapporteringsmodulen i «Framsikt» - se her for mer info. Denne digitale løsningen er et effektivt verktøy for løpende...

Fra: 12:00 - 26. august, 2019
Til: 15:00 - 26. august, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (28.8.2)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 12:00 - 28. august, 2019
Til: 14:00 - 28. august, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (29.8.1)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 09:00 - 29. august, 2019
Til: 11:00 - 29. august, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (2.9.2)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 12:00 - 02. september, 2019
Til: 14:00 - 02. september, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (4.9.2)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 12:00 - 04. september, 2019
Til: 14:00 - 04. september, 2019

Microsoft Teams – innføringskurs (6.9.1)

Karmøy kommune er i gang med implementering av Office 365 for sine ansatte. Gjennom bruk av Office 365 vil vi blant annet få bedre tilgang til informasjon, bedre løsninger for samhandling og kommunikasjon og bedre tilgang til de dokumentene vi bruker i løpet av arbeidsdagen. Microsoft Teams er en sentral applikasjon...

Fra: 09:00 - 06. september, 2019
Til: 11:00 - 06. september, 2019