Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune.

Bransjespesifikk samling for arbeidsmiljøgruppene i Teknisk etat(12/3-1)

Målgruppe: Medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i Teknisk etat. Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å...

Fra: 08:00 - 12. mars, 2020
Til: 11:30 - 12. mars, 2020

Bransjespesifikk samling for arbeidsmiljøgruppene i administrasjonen(rådhuset), bestillerkontoret og barneverntjenesten(12/3-2)

Målgruppe: Medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i administrasjonen(rådhuset), bestillerkontoret og barneverntjenesten Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen...

Fra: 12:00 - 12. mars, 2020
Til: 15:30 - 12. mars, 2020

Microsoft Teams – innføringskurs(17/3)

Microsoft Teams er en sentral applikasjon i Office 365 og er et knutepunkt som samler samtaler, filer og verktøy på ett sted. Dette kurset skal hjelpe deg å komme i gang med å bruke Microsoft Teams i din arbeidsdag. Målgruppen for kurset er ansatte som har en vesentlig del av sin...

Fra: 12:00 - 17. mars, 2020
Til: 14:00 - 17. mars, 2020

Innføringskurs i bruk av Visma BI(18/3-1)

Målgruppen er ansatte/ledere som får tilgang til å bruke Visma BI. Hensikten med kurset er at de som skal bruke Visma BI skal få en grunnleggende forståelse av styringsverktøyet Visma BI og bruken av dette. I opplæring vil du få en oversikt over mulighetene i Visma BI, en forklaring på hva tallene...

Fra: 09:00 - 18. mars, 2020
Til: 11:30 - 18. mars, 2020

Innføringskurs i bruk av Visma BI(18/3-2)

Målgruppen er ansatte/ledere som får tilgang til å bruke Visma BI. Hensikten med kurset er at de som skal bruke Visma BI skal få en grunnleggende forståelse av styringsverktøyet Visma BI og bruken av dette. I opplæring vil du få en oversikt over mulighetene i Visma BI, en forklaring på hva tallene...

Fra: 12:00 - 18. mars, 2020
Til: 14:30 - 18. mars, 2020

Bransjespesifikk samling for arbeidsmiljøgruppene i sykehjem/bu- og behandlingsheimer(19/3-1)

Målgruppe: Medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i sykehjem/bu- og behandlingsheimer. Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å...

Fra: 08:00 - 19. mars, 2020
Til: 11:30 - 19. mars, 2020

Bransjespesifikk samling for arbeidsmiljøgruppene i hjemmetjenesten, bolig- og miljøarbeidertjenesten, aktivitet og avlastning, ROP, legevakt/legetjenesten, helsestasjon og fysio- og ergoterapitjenesten(19/3-2) 

Målgruppe: Medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i hjemmetjenesten, bolig- og miljøarbeidertjenesten, aktivitet og avlastning, ROP, legevakt/legetjenesten, helsestasjon samt fysio- og ergoterapi.  Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår...

Fra: 12:00 - 19. mars, 2020
Til: 15:30 - 19. mars, 2020

Kurs i stoffkartotek – oppsamlingsheat

Målgruppe: Ledere og verneombud som ikke har fått deltatt på tidligere oppsatte samlinger, eventuelt annet nøkkelpersonell. Kursansvarlig: Beathe og Aina Kursinfo: I forkant av kurset skal det kartlegges hvilke produkter/kjemikalier som er på den aktuelle arbeidsplassen. Det anbefales at leder sammen med VO tar bilder av alle produktene (framside og bakside) og...

Fra: 09:00 - 20. mars, 2020
Til: 12:00 - 20. mars, 2020

Grunnkurs – rapportering i “Framsikt” (25/3)

Målgruppen for opplæringen er sektorsjefer og virksomhetledere/ledere direkte underlagt sektorsjef. Du som har gått på kurset før, men som opplever at du har behov for en ny gjennomgang, er også velkommen. Karmøy kommune har tatt i bruk rapporteringsmodulen i «Framsikt» - se her for mer info. Denne digitale løsningen er et effektivt verktøy...

Fra: 12:00 - 25. mars, 2020
Til: 15:00 - 25. mars, 2020

Bransjespesifikk samling for arbeidsmiljøgruppene i barnehager(2/4-1)

Målgruppe: Medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i barnehager. Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få...

Fra: 08:00 - 02. april, 2020
Til: 11:30 - 02. april, 2020