Kurs i utforming av gode byggesøknader

Karmøy kommune og Haugesund kommune tilbyr kurs i utforming av gode byggesøknader

Sted: Scandic Maritim, Haugesund

Dato: 3. juni 2019

Klokkeslett: Heldagskurs fra 08:00-16:00

Pris ink. lunsj: 1 500,-

Påmelding: Elisabeth.kynbraten@haugesund.kommune.no  eller telefon 99232808 

Frist for påmelding: 3. mai 2019.

Målgruppe: Ansvarlige foretak (søkere, prosjekterende, utførende) og byggesaksbehandlere. Kurset er ment å fungere som en god møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen.

Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.  I over 50% av sakene blir søknader avvist eller søker mottar ulike former for mangelbrev.  Dette skaper ofte mye irritasjon og misnøye og forsinkelser som er fordyrende både for ansvarlige foretak og tiltakshaver.

Det er viktig å forstå de ulike rollene som er i en byggesak og kunne utforme og formidle de ulike opplysningene som kreves i en komplett byggesak

Dette kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang og vil bidra til at du som ansvarlig foretak skal kunne det gjøre det riktig.  For deg som kommunalt ansatt vil dette kurset være en god innføring i de ulike delene som utgjør en byggesak og hvilken rolle kommunen har og hvilken rolle de ulike foretakene har.

Kursets innhold:

Innhenting av informasjon og dokumentasjon, forståelse av planer. Forhåndskonferanse. Innhold i en søknad, skjemaer med mer.  Hvor svikter det – hva er de vanligste manglene.  Hva betyr vedtaket og hvordan forstå og formidle det til andre i prosjektet.  Dokumentasjon av kvalitet, uavhengig kontroll og tilsyn.  Avviksbehandling og åpne avvik.

Tidspunkt Tema
08.00 – 08.15 Velkommen, oppstart
08.15 – 08.45 Gjensidig service. Forhåndskonferanse.
08.45 – 09.15 Tidsfrister
09.15 – 09.45 Sakstyper
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.30 Søknadens innhold
10.30 – 11.00 Situasjonsplan, kart, matrikkel
11.00 – 11.30 Måleregler, tegninger
11.30 – 11.35 Pause
11.35 – 12.00 Ansvar og kontroll
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.15 Dispensasjon, unntak, fravik
13.15 – 13.45 Nabovarsel
13.45 – 14.15 Klage, ugyldighet, omgjøring, sakskostnader, utsatt iverksetting
14.15 – 14.20 Pause
14.20 – 14.45 Ferdigstillelse/ferdigmelding
14.45 – 15.15 Tilsyn
15.15 – 15.20 Pause
15.20 – 15.40 Oppgave, gruppediskusjon
15.40 – 16.00 Plenumsdiskusjon
16.00 Avslutning

 

Hjelpemateriell
NKF Info2. Hva er unntatt og hva må du søke om. NKF Tiltakstyper 01jan2017.
NKF Info4. Enebolig/Fritidsbolig NKF info ark Klage, privat avtale og VA
NKF Info17. Tegning.

NKF Info18. Dispensasjon.

Eksempel på kommunens mottakskontroll.
NKF Info19. Situasjonsplan.

NKF Info20. Nabovarsel

Eksempel Privat avtaler mellom SØK og tiltakshaver

 

Spørsmål kan rettes til:

Malvin Bjorøy, tlf 91121197 ev mail mbj03@karmoy.kommune.no

Elisabeth Kynbråten tlf 99232808 ev mail elisabeth.kynbraten@karmoy.kommune.no