Kulturskolen fra koronastengt til koronaåpent

I løpet av neste uke starter en gradvis gjenåpning av den “fysiske” kulturskolen for elever og lærere. I samråd med kommuneoverlegen, nasjonale føringer, veileder for Norsk Kulturskoleråd  og lokal smittevernveileder er nå skolen klar for gjenåpning. De første ukene vil det bli en-til-en-undervisning og noen få grupper på kulturhusene. Vi ser på flere muligheter etter hvert, sier en glad rektor Kirsten Jæger Steffensen som endelig kan ønske elevene velkommen tilbake.

Elever og foresatte vil få tilsendt en oversikt og egen innkalling fra faglærerne. Her oppfordres det til å lese nøye all informasjon som kulturskolen sender ut.

Enkelte endringer for godkjent gjennomføring er uunngåelig og følgende kan forekomme for noen av elevene:

  • Endret hyppighet (for noen annenhver uke i oppstarten)
  • Endret varighet (for noen lengre, eventuelt kortere økter)
  • Endret sted (kulturskolen vil inntil videre kun bruke kulturhus som undervisningssted)
  • Endret gruppestørrelse og sammensetning kan også bli aktuelt

I første omgang av åpningen vil det bli fysisk start for individuell instrumental, sangundervisning og visuell kunst/ kunstfantasi. Det kan også bli aktuelt å åpne for teaterundervisning.

Musikaloppstarten vil skje fra uke 22 der all undervisning vil skje fra det enkelte kulturhus.

Dans, nysirkus og kulturlek kan dessverre ikke starte nå, men vil fortsette  med undervisning via lekseplan i læringsverktøyet Speedadmin og digitale plattformer.

Elever som tilhører risikogrupper eller har andre god grunner for ikke å møte opp til undervisning, vil selvfølgelig få tilbud om digital hjemmeundervisning. Foresatte bes her ta kontakt med den aktuelle læreren.

Dersom elever blir forhindret til å møte  minner kulturskolen om rutiner for å melde fra til lærer på forhånd.

Elevene ønskes velkommen tilbake til en god og trygg kulturskole!