Kulturminnepris til Gamle Skudeneshavn

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

 

Riksantikvarens kulturminnepris
Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen ble delt ut for sjuende gang og består av et kunstverk og diplom, og 25.000 kroner.

Foreningens styre består av huseiere, og en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i foreningen, og ønskes velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring med mer. Foreningen er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. De arbeider for å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest og andre sosiale arrangement.

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafé og overnattingssted, og to store sjøhus. I sjøhusene har de et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til. I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

Juryens begrunnelse
For at vi skal lykkes i å ta vare på vår kulturarv, er det avgjørende at lokale foreninger tar initiativ til å sette i stand og bevare kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris 2018 går til Foreningen Gamle Skudeneshavn for deres arbeid med bevaring, bruk og formidling av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn.

Foreningen har gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid vært avgjørende for at Gamle Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt.

Arbeidet til foreningen viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid. Å støtte eiere med kunnskap, motivasjon og praktisk tilrettelegging er kulturminnevern i beste og mest positive forstand.

Foreningen Gamle Skudeneshavn jobber også overordnet og kulturminnepolitisk, og de har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med den kommende kulturmiljøfredningen. Foreningen Gamle Skudeneshavn er et godt forbilde for andre verneforeninger rundt om i landet.

Tidligere vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris

  • Rindegården i Brevik (2017)
  • Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager (2016)
  • Else «Sprossa» Rønnevig (2015)
  • Hjerleid skole og håndverkssenter (2014)
  • Johannes Rørtveit (2013)
  • Geirr Vetti (2012)