Kulturminner i Karmøybarnehagenes nærmiljø

Heftet er utarbeidet for å gi innsikt i hvilke kulturminner som finnes i nærheten av barnehagene i Karmøy. Her er det mange muligheter for barna å være aktive ute i naturen, og få oppleve spenning og glede rundt jakten på de ulike kulturminnene i nærmiljøet. Kulturminner i Karmøybarnehagenes nærmiljø gir en god oversikt over mange av de spennende kulturminnene i Karmøy, og kan fritt benyttes av alle som er interesserte i å oppdage kulturminner i nærmiljøet sitt.