Nyheter om tusenårsstedet Avaldsnes

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:34

Middelalderens kongsgård på Avaldsnes

I 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet arkeologiske utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen. Bygningen ble påbegynt av Håkon Håkonsson rundt 1250 og fullført av Håkon V Magnusson rundt 1300.

Konservering av kongsgårdruinen

I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres.  Det er for tiden satt opp et midlertidig vernebygg som skal beskytte murene inntil konserveringen er ferdigstilt. Konserveringen vil foregå i etapper, og skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje. Det kan ta inntil fem år før vi kan fjerne hele vernebygget.

Kongsgårdruinen – et sentralt element i en middelalderpark.

Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Landskapet skal tilrettelegges slik at publikum kan ferdes i og omkring murene. Når ruinen er ferdig konservert, vil den sammen med Olavskirken bli et sentralt element i en middelalderpark som skal utvikles i det sentrale kirkeområdet på Avaldsnes

Her kan du lese om det som har vært gjort.