Kulturpris og kulturstipend

Karmøy kommune deler årlig ut en kulturpris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen kultursektoren i kommunen. Kulturprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en kunstgjenstand.

Prisen deles ut under ordførerens årlige nyttårsmottakelse i romjulen.

Forslag til kulturpris er innen 1. november hvert år.

Kommunen kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kommune. Stipendene kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt.

Stipendene deles ut under ordførerens årlige nyttårsmottakelse i romjulen.

Søknad om kulturstipend er innen 1. november hvert år.