Torvastad kultursenter

Følg oss på facebook

Vi har to fritidsklubber, en vanlig og en PUH-klubb som tilbyr ulike aktiviteter til sine brukere.

Varianten PUH klubb, kan du lese mer om her

Fritidsklubben på Torvastad, kan du lese mer om her

Øvingsrom for band

Lydstudio.

Kontakt kulturhusleder