Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen legges det til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Spaserstokken utvikler gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen bidrar til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Siden oppstarten i 2007 har Den kulturelle spaserstokken i Karmøy organisert turneer på 11 steder i kommunen.

Den kulturelle spaserstokken i Karmøy:

  • bidrar til et rikt og profesjonelt kulturliv for og med eldre
  • er i samarbeid med pensjonistforeninger, bu- og behandlingsheim og aldershjem
  • blir finansiert av kommunale midler og statlig tilskudd
  • organiseres av kulturavdelingen