Kulturformidling

Karmøy har et variert og allsidig kulturliv. Gjennom tett samarbeid innen kulturlivet skal kommunen arbeide for et åpent og inkluderende kulturliv med lav terskel for deltakelse. Uavhengig av sosiale, språklige, økonomiske og fysiske hindringer skal alle være sikret tilgang til et godt kulturtilbud.