Søknad om treningstider i idrettshaller og svømmebasseng

Treningstider i idrettshaller og svømmebasseng

Interesserte kan søke om fast treningstid i kommunens idrettshaller og svømmebasseng. Treningstidene blir tildelt av Karmøy idrettsråd for et skoleår. Ønsker en treningstid så finnes der søknadsskjema for den enkelte hall nederst på denne siden.

Søknaden sendes:
Karmøy kommune
Oppvekst og kultur
Rådhuset
4250 Kopervik

Eller på e-post: post@karmoy.kommune.no

Søknadsfristen er 1. mars.

Rådgiver Øyvind Flatebø kan kontaktes på epost eller tlf. 52 85 73 82.

Ønsker en treningstid i gymnastikksaler må der tas kontakt med den enkelte skole ved rektor. Dette gjelder ikke hallene Avaldsnes og Mykje.

Tilfeldig utleie

Idrettshallene kan leies til ulike arrangementer. Kontakt servicetorget på tlf. 52 85 75 10.

Søknadsskjema for fast treningstid