Kultur, idrett og fritid

Kulturlivet i Karmøy skal være tilgjengelig for alle, og ha lav terskel for deltakelse. Kommunen skal tilrettelegge og arbeide for å skape og ivareta levende arenaer for kreativitet og utfolding. Kulturaktører skal tilbys gode og tilpassa arenaer for å vise fram og utøve skaperevne og skaperglede.