Koronavaksine

På denne siden finner du informasjon om koronavaksinering i Karmøy. Du vil også finne nyttig informasjon på helsenorge.no og på FHI.no.

Information about the vaccine in English and other languages.

Karmøy kommune ønsker at du registrerer deg i kommunens datasystem. Du kan registrere om du ønsker å få koronavaksine her:


Timebestilling

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med ca. 6 ukers mellomrom. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at det går 6 uker mellom første og andre dose (tidligere 3 uker) for personer med underliggende sykdommer. For friske personer er anbefalingen endret til 12 uker.

Har du mottatt SMS om at du kan bestille time?

Dersom du har fått SMS fra helseboka med invitasjon til timebestilling, kan du trykke på lenken i SMS-en for å bestille dine vaksinasjonstimer. Det er viktig du er rask med å velge tid, da tilbudet om de ledige timene ellers vil gå videre for å sikre at de blir benyttet.

Er du over 65 år?

De som er over 65 år og ikke allerede har fått time til vaksinering eller SMS om dette, kan bestille time ved å trykke på den blå knappen nedenfor. Du trenger ikke være registrert på forhånd, men må bruke egen BankID, dvs. at pårørende ikke kan registrere for deg.

Alle over 65 år kan også bestille time for vaksinering på koronatelefonen 52 81 23 60, som er åpen kl. 8.30-15 i ukedager og kl. 9-15 lørdag og søndag.

I perioder med økt smitte vil det være stor pågang på telefonen, og digital timebestilling anbefales.

Hvem vaksineres nå? Når er det min tur?

Uke 19 (10.-16. mai) får Karmøy ca. 1500 vaksinedoser PfizerBiontech. Vi regner med å bli ferdig med innbyggere som har underliggende sykdommer i løpet av uke 19, og vi vil da straks begynne å invitere den friske delen av befolkningen til å bestille time. Vi starter med de som er 64 år og jobber oss raskt videre nedover i alder. For friske er intervallet mellom første og andre dose økt til 12 uker.

Etter 17. mai forventer vi å få dobbelt så mange vaksinedoser til Karmøy, og at tempoet øker betraktelig. Det er derfor viktig å være rask med å si fra at du ønsker vaksine. Dersom du har sagt fra, vil du få SMS-invitasjon fra helseboka med invitasjon til å bestille time så snart det blir din tur. Denne meldingen vil du nok motta ganske kort tid før vaksineringen. Vær også rask med å velge tid når invitasjonen kommer til deg.

Vaksineringsplan for inneværende uke: uke 18 (3.-9. mai).


Prioriteringen mellom ulike grupper

Karmøy kommune følger den nasjonale vaksineprioriteringen, hvor befolkningen er delt inn i ulike risikogrupper, bl. a. etter alder. Antallet koronavaksiner som Karmøy får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksine. Informasjonen fra statlige helsemyndigheter om kommende vaksineleveranser kommer seint, og gjerne tett opp mot levering. Dette har bl.a. å gjøre med tilgang til vaksiner i Norge (antall og typer) og fordelingsnøkkel ut til kommunene.

Det er fortsatt begrenset tilgang på vaksine slik at man må prioritere mellom ulike grupper. Prioriteringen er satt fra nasjonale myndigheter og er lik i hele landet. Eldre og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. Alder er den viktigste risikofaktoren. Helsemyndighetene har derfor anbefalt at eldre skal vaksineres først. Du kan lese mer om prioritering mellom ulike grupper, hva som regnes som risikogrupper, underliggende sykdommer og forventet tidspunkt for vaksinering på Folkehelseinstituttets sider.

Karmøy kommune benytter et journalsystem for registrering av innbyggere som ønsker vaksine. Her blir man spurt nøyaktig i forhold til FHI sin prioritering, og man gir en egenerklæring om sine egne sykdomstilstander. Journalsystemet lager en oversikt over de som har krysset av for de aktuelle sykdomstilstandene.

Hjelp til å registrere deg for vaksine

For å bli innkalt til vaksinering, må du være registrert. Du kan registrere deg her.

For å registrere deg trenger du bankID eller bankID på mobil. Hvis du trenger hjelp til registreringen, har vi laget en grundig brukerveiledning.

Dersom du ikke kan gjøre dette selv, kan du få hjelp av pårørende eller en annen person som du har tillit til. Den som hjelper deg, kan logge inn med sin egen BankID og registrere dine opplysninger. Hvis ingen har mulighet for å hjelpe, kan du kontakte kommunen:

  • Har du internett og BankID, men trenger veiledning underveis? Du kan da få hjelp ved å ringe kommunens servicetorg på tlf. 52 85 75 00 og taste 1. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8-15.30.
  • Mangler du BankID eller tilgang til internett? Du kan da be kommunens koronateam om å registrere deg. Ring 52 81 23 60. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8.30-15 og lørdag/søndag kl. 9-15.

14. januar sendte kommunen ut brev til alle innbyggere over 64 år om registrering for vaksine. De som er mellom 18 og 64 år har fått brevet som e-post. Alle innbyggerne vil seinere få en SMS-melding om at de er velkomne til å registrere seg.

Om du er interessert kan du lese om personvern og datasikkerhet ved bruk av registreringsskjema her: https://helseboka.no/personvernerklaering/

Er det noe du lurer på om koronaregistrering? Se vår spørsmål- og svar-side om registrering.

Hvor mange vaksinedoser er satt?

Her kan du følge vaksinesituasjonen i Karmøy. Antall doser viser hvor mange doser som er satt totalt fram til den aktuelle datoen. Tall er hentet fra Folkehelseinstituttets vaksinestatistikk som samles i et register som heter SYSVAK.

DatoAntall dose 1Andel av
bef. over
18 år
Antall dose 2Andel av
bef. over
18 år
6. mai1168738 prosent331711 prosent
5. mai1129437 prosent305810 prosent
3. mai1129337 prosent301310 prosent
1. mai1071835 prosent293310 prosent
30. april1014833 prosent26889 prosent
28. april994333 prosent24058 prosent
26. april993833 prosent23568 prosent
23. april953031 prosent23568 prosent
22. april890029 prosent23518 prosent
20. april82912345
16. april78572344
15. april72292336
14. april66292334
12. april65812329
9. april63102321
8. april57692299
7. april52942299
2. april52682266
1. april48762266
30. mars45142147
27. mars44542129
25. mars41552101
22. mars38522098
18. mars35302088
16. mars32342082
12. mars31991978
11. mars30971804
10. mars29361650
9. mars27811650
5. mars27081557
4. mars25921385
3. mars25121195
1. mars24791195
26. februar23601058
24. februar2255679
22. februar2230659
19. februar1954556
17. februar1789422
12. februar1614382
11. februar1345316
9. februar1278310
8. februar1270278
5. februar1145278
4. februar945216
3. februar712110
1. februar703110
29. januar676109
26. januar4390
25. januar4030
21. januar3680

Hvordan virker koronavaksinen? Hvorfor bør jeg ta vaksine?

Vaksinen får kroppen din til å lage antistoffer mot koronaviruset. Da vil kroppen din senere gjenkjenne viruset. Immunforsvaret vil da sikre at du ikke blir syk dersom du utsettes for smitte.

Sannsynligvis vil vaksinen også gjøre at du ikke lengre på noen måte kan bringe smitte videre. Når mange nok samtidig tar vaksinen, håper vi at befolkningen sammen skaper det vi kaller flokkimmunitet. Da håper vi at vi kan vende tilbake til en normalisert hverdag.

Korona er en sykdom som rammer mennesker ulikt, man kan ikke alltid vite hvem som blir alvorlig syk. Eldre og personer med kroniske sykdommer har størst risiko for alvorlig forløp. Enkelte ganger ser vi at både yngre og eldre kan ha senvirkninger av sykdommen.

Du kan også lese mer om koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Karmøy nå.

En vaksine fra AstraZeneca ble tilgjengelig for helsepersonell i Karmøy fra uke 8. Nasjonale helsemyndigheter besluttet 11. mars å pause bruken av denne, og den vil ikke bli benyttet i Karmøy før dette eventuelt endres.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen.

Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder. Det blir kontinuerlig samlet enda mer informasjon i hele verden om vaksinen etterhvert som den tas i bruk.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning

Hvis du vil ha mer innsikt i vaksinesikkerhet, kan du følge denne bloggen

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Koronavaksinen har ikke vist hyppigere bivirkninger enn andre vaksiner. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala, eller bivirkninger som observeres først lang tid etterpå.

Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene og i tett samarbeid med andre land.

Det er viktig at man tenker gjennom at selve sykdommen sannsynligvis har betydelig større mulighet for senvirkninger enn vaksinen. Dette er formålet med all vaksinering, at fordelene ved å la seg vaksinere klart skal veie opp for muligheten for bivirkninger.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Karmøy kommune vil hele tiden oppdatere informasjon om når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine. Vi vil også bruke sms-varsling for å nå personer i ulike aldersgrupper når det er deres tur til å bli vaksinert. Når du er registrert og det blir din tur å bestille time for vaksinering, vil vi sende ut sms til deg. Hvis en pårørende gjør registreringen for deg, sendes meldingen dit.

Har du allerede fått SMS om å bestille timer for vaksinering må du være rask med å velge tid. Tilbudet om de ledige timene vil ellers gå videre til andre for å sikre at de blir benyttet.

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med ca. 6 eller 12 ukers mellomrom (FHIs anbefaling er endret fra 3 uker til 6 uker for personer med underliggende sykdommer og til 12 uker for friske personer).

Hvor kan jeg ta vaksinen? Må jeg benytte bil?

Karmøy kommune har etablert vaksinasjonssted ved koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik.

De som mottar hjemmetjenester fra kommunen, vil få tilbud av hjemmetjenesten om å bli vaksinert i eget hjem, eventuelt ved opphold i dagavdeling. Pasienter i sykehjem vil få satt vaksinen der. Andre som av helsemessige grunner ikke kan komme seg til kommunens vaksinasjonssted, kan ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en løsning.

Vi anbefaler at du gjør avtale med en person som kan kjøre deg til vaksinering, slik at den som skal vaksineres er passasjer i bilen. Dersom du ikke har noen som kan kjøre deg, kan du også gå, sykle eller bruke kollektivtransport til vaksinasjonen. Er du usikker på hvilken løsning du skal velge for transport, kan du i god tid før timen din ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en god løsning for transport. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8.30-15 og lørdag/søndag kl. 9-15.

For å unngå ansamlinger med mye folk når det er smitte i samfunnet, og for å kunne vaksinere mange personer på kort tid, vil vaksinasjon på Bygnes foregå gjennom bilvinduet (“drive through”). Dette er bakgrunnen for at du får spørsmål om biltype og farge når du registrerer deg for vaksine.

Etter at du er vaksinert, vil du bli nøye observert av helsepersonell eller Røde Kors i omtrent 20 minutter.

Råd til risikogrupper og eldre som er vaksinert

  • Du kan lese om råd til risikogrupper på Helsenorge sine sider. 
  • Her henvises det til råd ved lav eller stor smittespredning i samfunnet. Smittespredning i Karmøy er i øyeblikket HØY.
  • Er du vaksinert? Her er Regjeringens råd til eldre som er fullvaksinert (oppdatert 28.4.2021)

Skal barn ta koronavaksine?

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Ungdom 16-17 år med alvorlige sykdommer
Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.