Koronavaksine

På denne siden finner du informasjon om koronavaksinering i Karmøy. Du vil også finne nyttig informasjon på helsenorge.no og på FHI.no.

Information about the vaccine in English and other languages.

Karmøy kommune trenger en oversikt over hvem som ønsker vaksine. Derfor bør du registrere deg i kommunens datasystem, slik at du kan bli innkalt til time når det er din tur. Du kan registrere deg her:

Vaksineringen av aldersgruppen 75-85 år er startet

De eldste i aldersgruppen 75-85 år inviteres nå til å bestille time for vaksinering. Hvis du har avtale med hjemmetjenesten om vaksinering hjemme, trenger du ikke å bestille time.

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med ca. 3 ukers mellomrom. Timebestilling kan gjøres på tre måter:

  1. Bestill time til vaksinering via mottatt SMS: Dersom du har fått SMS med invitasjon til timebestilling, kan du trykke på lenken i SMS-en for å bestille dine vaksinasjonstimer.
  2. Bestill time til vaksinering her på nettsiden: Hvis det er ledige timer kan du som er over 80 år og ikke allerede har fått time til vaksinering, bestille time ved å trykke på den blå knappen nedenfor. Du trenger ikke være registrert på forhånd, men med dette alternativet må du bruke din egen BankID, dvs. at pårørende ikke kan registrere for deg.
  3. Bestill time til vaksinering på koronatelefonen: Alle over 80 år kan også bestille time for vaksinering på koronatelefonen 52 81 23 60, som er åpen kl. 8.30-15 i ukedager og kl. 9-15 lørdag og søndag.

Når kan jeg forvente å få vaksine?

Antallet koronavaksiner som Norge og Karmøy får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om vaksine. Se Karmøy kommune sin vaksineringsplan for uke 9.

Regjeringen har bestemt en prioritering som gjelder for hele landet (kan fortsatt endres). De eldste og sykeste vaksineres først:

Du må registrere deg her for å bli innkalt til vaksinering. Du trenger ikke ta kontakt med fastlegen din for vaksine. Kommunen vil si fra til deg når din gruppe står for tur, både på nettsider, sms-varsling og i lokale medier.

Prioritering av hvem som får vaksine

Eldre og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. Alder er den viktigste risikofaktoren. Helsemyndighetene har derfor anbefalt at eldre skal vaksineres først. Helsepersonell skal også prioriteres for å sikre forsvarlig helsehjelp til hele befolkningen.

Prioritering av grupper til koronavaksine

Det er fortsatt begrenset tilgang på vaksine slik at man må prioritere mellom ulike grupper. Prioriteringen er satt fra nasjonale myndigheter og er lik i hele landet. Du kan lese mer om prioritering mellom ulike grupper og forventet tidspunkt for vaksinering på FHI sine sider.

Identifisering av innbyggere med sykdomstilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

Karmøy kommune benytter et journalsystem for registrering av innbyggere som ønsker vaksine. Her blir man spurt nøyaktig i forhold til FHI sin prioritering, og man gir en egenerklæring om sine egne sykdomstilstander.

Journalsystemet lager en oversikt over de som har krysset av for de aktuelle sykdomstilstandene. Når gruppe 4 (alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) står for tur, vil disse få invitasjon til å sette seg opp på time til vaksinering.

Et system basert på egenregistrering bygger på tillit til at innbyggerne oppgir korrekt informasjon om seg selv. For å kvalitetssikre egenregistrering av helseopplysninger, vil man kunne sjekke opplysningene opp mot informasjon fra fastlegen.  

Hjelp til å registrere deg for vaksine

For å bli innkalt til vaksinering, må du være registrert. Du kan registrere deg her.

For å registrere deg trenger du bankID eller bankID på mobil. Hvis du trenger hjelp til registreringen, har vi laget en grundig brukerveiledning.

Dersom du ikke kan gjøre dette selv, kan du få hjelp av pårørende eller en annen person som du har tillit til. Den som hjelper deg, kan logge inn med sin egen BankID og registrere dine opplysninger. Hvis ingen har mulighet for å hjelpe, kan du kontakte kommunen:

  • Har du internett og BankID, men trenger veiledning underveis? Du kan da få hjelp ved å ringe kommunens servicetorg på tlf. 52 85 75 00 og taste 1. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8-15.30.
  • Mangler du BankID eller tilgang til internett? Du kan da be kommunens koronateam om å registrere deg. Ring 52 81 23 60. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8.30-15 og lørdag/søndag kl. 9-15.

14. januar sendte kommunen ut brev til alle innbyggere over 64 år om registrering for vaksine. De som er mellom 18 og 64 år har fått brevet som e-post. Alle innbyggerne vil seinere få en SMS-melding om at de er velkomne til å registrere seg.

Om du er interessert kan du lese om personvern og datasikkerhet ved bruk av registreringsskjema her: https://helseboka.no/personvernerklaering/

Er det noe du lurer på om koronaregistrering? Se vår spørsmål- og svar-side om registrering.

Hvor mange vaksinedoser er satt?

Her kan du følge vaksinesituasjonen i Karmøy. Antall doser viser hvor mange doser som er satt totalt fram til den aktuelle datoen. Tall er hentet fra Folkehelseinstituttets vaksinestatistikk som samles i et register som heter SYSVAK.

DatoAntall dose 1Antall dose 2
1. mars24791195
26. februar23601058
24. februar2255679
22. februar2230659
19. februar1954556
17. februar1789422
12. februar1614382
11. februar1345316
9. februar1278310
8. februar1270278
5. februar1145278
4. februar945216
3. februar712110
1. februar703110
29. januar676109
26. januar4390
25. januar4030
21. januar3680

Hvordan virker koronavaksinen? Hvorfor bør jeg ta vaksine?

Vaksinen får kroppen din til å lage antistoffer mot koronaviruset. Da vil kroppen din senere gjenkjenne viruset. Immunforsvaret vil da sikre at du ikke blir syk dersom du utsettes for smitte.

Sannsynligvis vil vaksinen også gjøre at du ikke lengre på noen måte kan bringe smitte videre. Når mange nok samtidig tar vaksinen, håper vi at befolkningen sammen skaper det vi kaller flokkimmunitet. Da håper vi at vi kan vende tilbake til en normalisert hverdag.

Korona er en sykdom som rammer mennesker ulikt, man kan ikke alltid vite hvem som blir alvorlig syk. Eldre og personer med kroniske sykdommer har størst risiko for alvorlig forløp. Enkelte ganger ser vi at både yngre og eldre kan ha senvirkninger av sykdommen.

Du kan også lese mer om koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Norge nå. Fra uke 8 vil Karmøy kommune også ha tilgjengelig vaksine fra AstraZeneca. Studiene som ligger til grunn for godkjenningen av AstraZeneca-vaksinen viser en effekt på 60 prosent mot mild sykdom, og svært god effekt mot alvorlig sykdom.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen.

Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder. Det blir kontinuerlig samlet enda mer informasjon i hele verden om vaksinen etterhvert som den tas i bruk.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning

Hvis du vil ha mer innsikt i vaksinesikkerhet, kan du følge denne bloggen

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Koronavaksinen har ikke vist hyppigere bivirkninger enn andre vaksiner. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala, eller bivirkninger som observeres først lang tid etterpå.

Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene og i tett samarbeid med andre land.

Det er viktig at man tenker gjennom at selve sykdommen sannsynligvis har betydelig større mulighet for senvirkninger enn vaksinen. Dette er formålet med all vaksinering, at fordelene ved å la seg vaksinere klart skal veie opp for muligheten for bivirkninger.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Karmøy kommune vil hele tiden oppdatere informasjon om når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine. Vi vil også bruke sms-varsling for å nå personer i ulike aldersgrupper når det er deres tur til å bli vaksinert. Når du er registrert og det blir din tur å bestille time for vaksinering, vil vi sende ut sms til deg. Hvis en pårørende gjør registreringen for deg, sendes meldingen dit.

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med ca. 3 ukers mellomrom.

Hvor kan jeg ta vaksinen? Må jeg benytte bil?

Karmøy kommune har etablert vaksinasjonssted ved koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik.

De som mottar hjemmetjenester fra kommunen, vil få tilbud av hjemmetjenesten om å bli vaksinert i eget hjem, eventuelt ved opphold i dagavdeling. Pasienter i sykehjem vil få satt vaksinen der. Andre som av helsemessige grunner ikke kan komme seg til kommunens vaksinasjonssted, kan ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en løsning.

Vi anbefaler at du gjør avtale med en person som kan kjøre deg til vaksinering, slik at den som skal vaksineres er passasjer i bilen. Dersom du ikke har noen som kan kjøre deg, kan du også gå, sykle eller bruke kollektivtransport til vaksinasjonen. Er du usikker på hvilken løsning du skal velge for transport, kan du i god tid før timen din ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en god løsning for transport. Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8.30-15 og lørdag/søndag kl. 9-15.

For å unngå ansamlinger med mye folk når det er smitte i samfunnet, og for å kunne vaksinere mange personer på kort tid, vil vaksinasjon på Bygnes foregå gjennom bilvinduet (“drive through”). Dette er bakgrunnen for at du får spørsmål om biltype og farge når du registrerer deg for vaksine.

Etter at du er vaksinert, vil du bli nøye observert av helsepersonell eller Røde Kors i omtrent 20 minutter.

Skal barn ta koronavaksine?

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Ungdom 16-17 år med alvorlige sykdommer
Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.