Koronavaksine

Vi tilbyr nå vaksine til alle over 12 år som bor eller oppholder seg i Karmøy kommune. Fra 1. oktober blir tilbudet redusert pga. influensavaksinering. Voksne som mangler time for dose 1 eller 2 oppfordres til å benytte de annonserte tidene for drop-in. Har du alvorlig nedsatt immunforsvar kan du nå bestille time for dose 3. Trenger du koronatest, bestiller du det her fra egen nettside.

12-15 år

Ungdom i alderen 12–15 år (må ha fylt 12 år) tilbys nå koronavaksinasjon ved Koronasenteret på Bygnes.

I første omgang har sentrale helsemyndigheter bestemt at aldersgruppen skal få én dose med vaksinen fra PfizerBiontech. De i denne aldersgruppen som har gjennomgått koronainfeksjon skal ikke ha vaksine.

Barn i denne aldersgruppen blir sjelden alvorlig syke av covid-19. Vaksine tilbys først og fremst for å gi beskyttelse mot den svært sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C. Dette er en betennelsestilstand i mange av kroppens organer som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Les nyhetsmelding fra FHI.

Samtykke fra foresatte: For de som er under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, og det må innhentes samtykke fra begge foresatte som tas med til vaksinasjonstimen: Samtykkeskjema til utfylling. Barn og ungdom skal likevel bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Se tilrettelagt info fra FHI.

Timebestilling: En foresatt logger seg inn med sin egen BankID og registrerer den som skal ha vaksine. Den foresatte vil etter få dager motta en SMS til timebestilling:

Hvorfor kun én dose?

FHI opplyser at ungdom i alderen 12-15 år generelt har svært god effekt av vaksinasjon. Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom (for eks. MIS-C som er en svært sjelden og alvorlig betennelsestilstand i kroppen). Beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. FHI vurderer at tilbudet om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen.

Trenger du hjelp? Send e-post til corona@karmoy.kommune.no

16-17 år (født i 2004 og 2005)

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen over 18 år. Vaksinasjon vil beskytte mot alvorlig sykdom og redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. Se info fra FHI.

Vaksinasjon av denne aldersgruppen skjer på Koronasenteret, med vaksinen fra PfizerBiontech.

Timebestilling kan gjøres på to måter, avhengig av om du har egen BankID. Hvis du har egen BankId kan du bestille time. Hvis du ikke har egen BankId kan en av dine foresatte registrere deg, og du vil få SMS til timebestilling om få dager:

Samtykke fra foresatte

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, og det må innhentes samtykke fra begge foresatte som tas med til vaksinasjonstimen: Samtykkeskjema til utfylling. Barn og ungdom skal likevel bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

Trenger du hjelp? Send e-post til corona@karmoy.kommune.no

18 år eller eldre (dose 1)

Registrer deg nedenfor. Du vil etter registrering motta en sms med invitasjon til timebestilling i løpet av noen få dager. Innlogging skjer med BankId.

Vaksinasjon skjer på Koronasenteret med den vaksinen som kommunen har tilgjengelig. Mest sannsynlig vil voksne fremover nå kun få vaksinen fra Moderna da PfizerBiontech skal gis til ungdom under 18 år. Moderna og Pfizer er svært like vaksiner, har marginale forskjeller i bivirkninger. Moderna har gjennom flere studier vist enda litt bedre beskyttelse. Kombinasjon av disse vaksinene gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko.

* Hvis du ikke er folkeregistrert i Karmøy, men bor eller oppholder deg her, må du sende en e-post til corona@karmoy.kommune.no om at du ønsker vaksine (gjelder både dose 1 og dose 2).

Trenger du hjelp? Send e-post til corona@karmoy.kommune.no

Drop-in for deg over 18 år (dose 1/dose 2)

Det blir drop-in for vaksine på Koronasenteret på Bygnes følgende datoer:

 • Tirsdag 21. sept kl. 18-19
 • Torsdag 23. sept kl. 15-17
 • Onsdag 29. sept kl. 15-18

Tilbudet er for voksne (18 år eller eldre).

Du kan få dose 1 eller dose 2. For dose 2 må det ha gått minst 4 uker (28 døgn) siden du fikk dose 1.

Fra og med 1. oktober vil vaksinetilbudet bli sterkt redusert, da kommunen vil fokusere på vaksinering mot influensa. Hvis du ikke har time til dose 2, ber vi derfor instendig om at du benytter deg av tilbud for drop-in nå.

Vaksinasjon skjer med den vaksinen som kommunen har tilgjengelig. Mest sannsynlig vil voksne fremover nå kun få vaksinen fra Moderna da PfizerBiontech skal gis til ungdom under 18 år. Moderna og Pfizer er svært like vaksiner, har marginale forskjeller i bivirkninger. Moderna har gjennom flere studier vist enda litt bedre beskyttelse. Kombinasjon av disse vaksinene gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko.

Dose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Det er to hovedgrupper pasienter som skal tilbys en ekstra dose (dose 3) av koronavaksine. Gruppe 1 er pasienter med en tilstand/sykdom som innebærer alvorlig nedsatt immunforsvar. Gruppe 2 er pasienter som bruker medisiner som kan gi nedsatt immunforsvar. Les grundig nedenfor for å se om noe av dette gjelder deg:

Gruppe 1 (sykdom)

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus-host-sykdom som krever immundempende behandling.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt (sjeldne tilstander slik som antistoffsvikt, kombinerte cellulære immunsviktsykdommer, fagocyttdefekter, komplementdefekter)
 • Alvorlig nyresvikt: Pågående dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 (nyreverdi GFR mindre enn 15 ml/min)
 • HIV: Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Hvis noe av dette gjelder deg, har sykehuset ansvar for å sende deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 3 med koronavaksine. Det kan ta litt tid før sykehusene får varslet alle. Når du har mottatt et slikt brev, kan du bestille deg en vaksinasjonstime ved å trykke på knappen nedenfor. Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

Gruppe 2 (medisiner)

 • Pasienter som står på annen immundempende medisin/behandling: Pasienter som bruker immundempende medisiner, kan bestille time ved å trykke på knappen nedenfor. Sjekk grundig om du står på en slik medisin: Liste over medisiner. Hvis du likevel er usikker, kontakt fastlege eller din poliklinikk. For å få vaksine på vaksinasjonsdagen, må du kunne vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av resept, e-resept, emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket, eller sykehusbrev der den aktuelle behandlingen er nevnt (i papirversjon eller hentet fra HelseNorge).
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten (sykehuset), fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

FHI: Bakgrunn for anbefalingene.

Mer informasjon om vaksineringen

Under finner du annen nyttig informasjon om vaksineringen i Karmøy. Du kan også lese deg opp på helsenorge.no og på FHI.no.

Hvor kan jeg ta vaksinen? Må jeg benytte bil?

Karmøy kommune har etablert vaksinasjonssted ved koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik.

For å unngå ansamlinger med mye folk når det er smitte i samfunnet, og for å kunne vaksinere mange personer på kort tid, vil vaksinasjon på Bygnes foregå gjennom bilvinduet (“drive through”). Dette er bakgrunnen for at du får spørsmål om biltype og farge når du registrerer deg for vaksine.

Vi anbefaler at du gjør avtale med en person som kan kjøre deg til vaksinering, slik at den som skal vaksineres er passasjer i bilen. Spesielt dersom du har tendens til blodtrykksfall eller besvimelser ved sprøyter/blodprøver, bør du ha sjåfør. Andre kan kjøre selv hvis man ønsker det. Du kan også kjøre moped/MC, gå, sykle eller bruke kollektivtransport til vaksinasjonen. Er du usikker på hvilken løsning du skal velge for transport, kan du i god tid før timen din sende e-post til corona@karmoy.kommune.no for å få hjelp til å finne en god løsning for transport.

Etter at du er vaksinert, vil du bli nøye observert av helsepersonell eller Røde Kors i omtrent 20 minutter. For de som kommer kjørende skjer ved at kjøretøyene blir loset trygt gjennom en kjørerute.

NRK Rogaland har laget en fin reportasje om vaksineringen på Bygnes.

Gjennomkjøringen i drive-thru-vaksineringen går veldig fint ved hjelp av frivillige som geleider bilistene gjennom.

Hvilken vaksine gis, hvordan virker den? Er den trygg? Kan gravide ta den? Har den bivirkninger?

Vaksinasjon skjer med den vaksinen som kommunen har tilgjengelig. Karmøy benytter vaksiner fra PfizerBiontech og Moderna. 12-17-åringene får kun tilbud om vaksinen fra PfizerBiontech. Mest sannsynlig vil voksne fremover nå kun få vaksinen fra Moderna da PfizerBiontech skal gis til ungdom under 18 år. Moderna og Pfizer er svært like vaksiner, og har marginale forskjeller i bivirkninger. Moderna har gjennom flere studier vist enda litt bedre beskyttelse. Kombinasjon av disse vaksinene gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko.

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. Vaksinen får kroppen din til å lage antistoffer mot koronaviruset. Da vil kroppen din senere gjenkjenne viruset. Immunforsvaret vil da sikre at du ikke blir syk dersom du utsettes for smitte.

Sannsynligvis vil vaksinen også gjøre at du ikke lengre kan bringe smitte videre.

Korona er en sykdom som rammer mennesker ulikt, man kan ikke alltid vite hvem som blir alvorlig syk. Eldre og personer med kroniske sykdommer har størst risiko for alvorlig forløp. Enkelte ganger ser vi at både yngre og eldre kan ha senvirkninger av sykdommen.

Du kan lese mer om koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech og koronavaksinen Moderna som brukes i Karmøy.

Her finner du FHI sin informasjon om hvordan effekten av koronavaksinene er og hvilke bivirkninger de har.

Kan gravide ta vaksinen?

Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå gravide å ta vaksine mot covid-19. Vaksinasjon vil også beskytte barnet etter fødsel. Les mer om vaksineanbefaling for gravide her, på Folkehelseinstituttets nettsted.

Er du gravid og ønsker vaksine kan du ta kontakt med koronasenteret i Karmøy.

Hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon?

Det er vanlig med milde bivirkninger de første 3 dagene etter koronavaksinasjon. Typiske symptomer etter koronavaksine: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet. Hold deg hjemme til du er feberfri. Hvis symptomene varer mer enn 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus.

Symptomer som ikke er typiske for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans .

Dersom du får disse symptomene, hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus. 

To vaksinedoser

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du som er over 15 år 2 doser*. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med et bestemt antall ukers mellomrom. (Intervallet mellom dose 1 og 2 har blitt endret flere ganger. Årsaken til endringene er å bidra til at flere blir vaksinert tidligst mulig).

Aldersgruppen 12-15 år anbefales i første omgang kun én dose.

*Dersom du har hatt korona trenger du kun 1 dose. Ta kontakt med koronasenteret på e-post dersom dette gjelder deg.

Skal jeg vaksineres hvis jeg har hatt korona?

Folkehelseinstituttet anser at én vaksinedose er nok til de som er over 15 år* som tidligere har gjennomgått covid-19 (godkjent PCR-test/annen NAT, antigentest eller antistofftest). Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler at denne dosen gis 3 måneder etter tilfriskning, da dette gir best beskyttelse. Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom tilfriskning og vaksinasjon. Det er ikke behov for testing før vaksinasjon.

*Aldersgruppen 12-15 år tilbys kun én vaksinedose, og skal ikke ha denne dersom de har gjennomgått koronainfeksjon.

Dersom du har hatt korona og ønsker vaksine, bes du om å ta kontakt med koronasenteret på e-post.

Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering. Dette vil i så fall vurderes av lege i koronateam. Skriv e-post til corona@karmoy.kommune.no

Flytting av vaksinetimer

FHI og Regjeringen ønsker at flest mulig skal fullvaksineres så tidlig som mulig, da det vil redusere smittespredningen i samfunnet. Intervallet er kortere enn tidligere mellom dose 1 og dose 2, men minimum 4 uker. For unge under 18 år er intervallet 8 uker. Kommunen har fått god tilgang på vaksiner. Mange timer for dose 2 er fremskyndet, slik at vaksineringen kan bli fullført så raskt som mulig.

Dersom du av helt særskilte grunner må endre vaksinetimen, ber vi om at du sender e-post til corona@karmoy.kommune.no.

Koronasertifikat – digitalt/papir

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn under. Her finner du også informasjon og veiledere om koronasertifikatet.

Slik får du tilgang til koronasertifikatet ditt:

 • Digitalt på helsenorge.no: Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat/ og evt. laste dette ned på pc, nettbrett eller telefon. Du kan også ta en papirutskrift selv.
 • Papirutskrift tilsendt fra Helfo i ordinær post: Hvis du ikke har mulighet til å finne sertifikatet digitalt kan du benytte dette tilbudet. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer. Ring Helfo sin informasjonstelefonen for korona (åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag): Fra Norge: 815 55 015 / Fra utlandet: +47 21 89 80 42. Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Råd til risikogrupper og eldre som er vaksinert