Koronavaksine

Vaksinering er et viktig ledd i gjenåpningen av samfunnet. Nå inviteres 18 og 44 åringer til vaksinering. Når det blir din tur til å få vaksine får du en sms hvor du kan bestille time.

Du må være registrert om du ønsker tilbud om vaksine*. Du kan også registrere deg om du takker nei til vaksine:

Nå vaksineres aldersgruppen 45-54 år.

*Er du over 45 år kan du bestille time uten å være registrert først. Se info nedenfor under “Timebestilling”.

Angrer du på at du har registrert deg? Her kan du slette opplysninger du allerede har lagt inn.

Information about the vaccine in English and other languages.

Under finner du nyttig informasjon om vaksineringen i Karmøy. Du kan også lese deg opp på helsenorge.no og på FHI.no. På kommunens informasjonsside om korona bestiller du test dersom du har koronasymptom.

Koronasertifikat – digitalt/papir

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Sertifikatet består av to deler: koronasertifikat for innenlands bruk og koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området.

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Slik får du tilgang til koronasertifikatet ditt:

 • Digitalt på helsenorge.no: Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat/ og evt. laste dette ned på pc, nettbrett eller telefon. Du kan også ta en papirutskrift selv.
 • Papirutskrift tilsendt fra Helfo i ordinær post (blir mulig fra 24. juni): Hvis du ikke har mulighet til å finne sertifikatet digitalt kan du benytte dette tilbudet. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer. Ring Helfo sin informasjonstelefonen for korona (åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag): Fra Norge: 815 55 015 / Fra utlandet: +47 21 89 80 42. Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Timebestilling

Alle som er registrert vil inviteres med sms når det er deres tur. Du kan bestille tidspunkt ved å trykke på din sms-invitasjon.

Dersom kommunen er ferdig å vaksinere din aldersgruppe, kan du også bruke timebestillings-knapp på vaksinesiden for å bestille time. Her kan du bestille time også uten å være registrert på forhånd, men du må ha egen BankId for å bestille time her.

Se mer informasjon nedenfor.

Du trenger to vaksinedoser

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med et bestemt antall ukers mellomrom. (Intervallet mellom dose 1 og 2 har blitt endret flere ganger. Årsaken til endringene er å bidra til at flere blir vaksinert tidligst mulig).

Har du mottatt SMS om at du kan bestille time?

Dersom du har fått SMS fra helseboka med invitasjon til timebestilling, kan du trykke på lenken i SMS-en for å bestille dine vaksinasjonstimer. Det er viktig at du er rask med å velge tid.

Er du over 45 år?

De som er over 45 år og ikke allerede har fått time til vaksinering eller SMS om dette, kan bestille time ved å trykke på den blå knappen nedenfor. Du trenger ikke være registrert på forhånd, men må bruke egen BankID, dvs. at pårørende ikke kan registrere for deg. Alle over 45 år kan også bestille time for vaksinering på koronatelefonen 52 81 23 60.

Flytting av vaksinetimer

Hvem kan kommunen hjelpe med å endre vaksinetime?

 • Studenter som skal studere i utlandet: Kommunen vil bidra til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet kan få to doser før utreise. FHI presiserer at dette ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før det etter alder er deres tur. Vi vil prøve å hjelpe den enkelte utenlandsstudent å motta begge doser før avreise. Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje med kortere mellom dose 1 og dose 2. Studentene selv må også utvise fleksibilitet med hensyn på avreise.
 • Sjøfolk: Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy som har lange perioder hvor de er på fartøyet og ikke kan motta vaksine. Vi vil tilstrebe at du sikres vaksine i henhold til din prioritering. Vi kan hjelpe deg dersom du får en vesentlig forsinkelse (> 3 uker) av din vaksinering i forhold til prognosen for når det er din tur. Oftest vil løsningen være å forkorte intervall mellom dosene, enkelte ganger an vi også fremskynde første dose dersom du skal være veldig lenge til sjøs. Vi anbefaler du tar kontakt ca 2-2,5 uker før din planlagte utreise, da er det lettest for oss å finne gode løsninger.
 • Pasienter som skal ha viktige operasjoner eller viktig medisinsk behandling i helsevesenet

Hva gjør jeg hvis time til vaksine kolliderer med planlagt ferie?

Dersom du skal feriere innenlands, ber vi om at du så langt som mulig tilpasser ferien til timen du har fått.

Kommunen kan ikke fremskynde (gi tidligere time) til vaksinering av hensyn til planlagt ferie utenlands.

Kommunen vet ennå ikke hvor lett tilgangen vil være på vaksiner i avslutningen av massevaksineringen for første dose.


Hvor lenge kan jeg bruke sms-invitasjonen (linken i sms) til timebestilling?

Denne linken virker så lenge massevaksineringen pågår. Men hvis du venter flere uker med å bruke linken, vil konkurransen om ledige timer øke fordi stadig flere​ personer inviteres. Vi ber om at du helst bruker linken så fort som mulig! Dersom du ikke finner ledige timer, må du sjekke igjen senere. Det blir fortløpende lagt ut nye timer til vaksinering uke for uke.

Hvem vaksineres nå? Når er det min tur?

Varsel om vaksinetime sendes på SMS kort tid i forveien pga. sen informasjon fra statlige myndigheter om antall doser til kommunen

Dersom du har sagt ifra om at du vil ha vaksine, vil du få SMS-invitasjon fra helseboka til å bestille timer så snart det blir din tur. Denne meldingen vil du nok motta ganske kort tid før vaksineringen, og det er viktig at du er rask med å svare.

Invitasjoner som sendes ut må til enhver tid stå i forhold til antall tilgjengelige doser i kommunen. Kommunen får fortsatt kort varsel (ca 1,5 uker) om forventet leveranse av vaksiner. Derfor sendes invitasjoner ut ca 1 uke før vaksineringen skjer. Så snart vi får lengre forvarsel på leveranser, vil vi også invitere befolkningen tidligere.

Pr 22. juni har vi følgende informasjon om leveranser til Karmøy (PfizerBiontech-vaksinen):

 • Uke 25: (21.-27. juni) Ca. 2550 doser, hvorav ca. 860 beregnet til dose 1.
 • Uke 26: Nærmere 2200 doser, hvorav det meste er beregnet til dose 1.

Kommunen mottar vaksinene på onsdager, og vaksineringen gjennomføres normalt onsdag-fredag.


Hvem vaksineres når, og når vil alle ha fått første dose i Karmøy?

Nå inviteres de som er mellom 18 og 24 år samtidig med de som er 44 år og yngre. De som må vente lengst er de som er i aldersgruppen 25-39 år. (Alder = det året du fyller).

Det er usikkert akkurat når ulike aldersgrupper tilbys vaksiner. Vi anslår foreløpig følgende:

 • Vaksinering av gruppe 10 (dvs. alderen 18-24 og 40-44 år) frem til 23. juli.
 • Den siste uken i juli eller første uken i august anslår vi å begynne med gruppe 11 (25-39 år), og vi tror vaksinering av disse med første dose vil skje i høyt tempo ila 2-3 uker.

Det er viktig å være rask med å si fra om du ønsker vaksine.

Dersom du er over 55 år kan du bestille time uten å være registrert (mer info under “Timebestilling”).


Helsepersonell

Karmøy kommune vil de kommende uker også fortsette med helsepersonellvaksinering. Vaksinasjon av helsepersonell begrunnes i å opprettholde beredskap og kapasitet i helsetjenesten, direkte beskyttelse av den ansatte selv og indirekte beskyttelse av deres pasienter. Helsepersonellvaksineringen vil skje etter en nærmere prioritering og innenfor rammene av maksimalt 10 % av dosene som kommunene mottar til dose 1 i aktuell uke.


Prioriteringen mellom ulike grupper

Det er fortsatt begrenset tilgang på vaksine slik at man må prioritere mellom ulike grupper. Karmøy kommune følger den nasjonale vaksineprioriteringen, hvor befolkningen er delt inn i ulike risikogrupper, bl. a. etter alder. Du kan lese mer om prioritering mellom ulike grupper og forventet tidspunkt for vaksinering på Folkehelseinstituttets sider.

Antallet koronavaksiner som Karmøy får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksine. Informasjonen fra statlige helsemyndigheter om kommende vaksineleveranser kommer seint, og gjerne tett opp mot levering. Dette har bl.a. å gjøre med tilgang til vaksiner i Norge (antall og typer) og fordelingsnøkkel ut til kommunene. Disse gruppene gjenstår i Karmøy: 9. Alder 45-54 år (vaksinering pågår nå), 10. Alder 18-24 år og 40-44 år (invitasjoner sendes ut nå) og 11. Alder 25-39 år

Karmøy kommune benytter et journalsystem for registrering av innbyggere som ønsker vaksine. Her blir man spurt nøyaktig i forhold til FHI sin prioritering, og man gir en egenerklæring om sine egne sykdomstilstander. Journalsystemet lager en oversikt over de som har krysset av for de aktuelle sykdomstilstandene.

Hjelp til å registrere deg for vaksine

For å bli innkalt til vaksinering, må du være registrert. Du kan registrere deg her.

For å registrere deg trenger du bankID eller bankID på mobil. Hvis du trenger hjelp til registreringen, har vi laget en grundig brukerveiledning.

Dersom du ikke kan gjøre dette selv, kan du få hjelp av pårørende eller en annen person som du har tillit til. Den som hjelper deg, kan logge inn med sin egen BankID og registrere dine opplysninger. Hvis ingen har mulighet for å hjelpe, kan du kontakte kommunen:

 • Har du internett og BankID, men trenger veiledning underveis? Du kan da få hjelp ved å ringe kommunens servicetorg på tlf. 52 85 75 00 og taste 1. Denne telefonen er åpen mandag-fredag kl. 8-15.30.
 • Mangler du BankID eller tilgang til internett? Du kan da be kommunens koronateam om å registrere deg. Ring koronatelefonen 52 81 23 60.

14. januar sendte kommunen ut brev til alle innbyggere over 64 år om registrering for vaksine. De som er mellom 18 og 64 år har fått brevet som e-post. Alle innbyggerne vil seinere få en SMS-melding om at de er velkomne til å registrere seg.

Om du er interessert kan du lese om personvern og datasikkerhet ved bruk av registreringsskjema her: https://helseboka.no/personvernerklaering/

Er det noe du lurer på om koronaregistrering? Se vår spørsmål- og svar-side om registrering.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Karmøy kommune vil hele tiden oppdatere informasjon om når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine. Vi vil også bruke sms-varsling for å nå personer i ulike aldersgrupper når det er deres tur til å bli vaksinert. Når du er registrert og det blir din tur å bestille time for vaksinering, vil vi sende ut sms til deg. Hvis en pårørende gjør registreringen for deg, sendes meldingen dit.

Har du allerede fått SMS om å bestille timer for vaksinering må du være rask med å velge tid. Tilbudet om de ledige timene vil ellers gå videre til andre for å sikre at de blir benyttet.

For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du 2 doser. Ved timebestillingen vil du derfor få tildelt to timeavtaler samtidig («tvillingtime») med 12 ukers mellomrom .

Hvor kan jeg ta vaksinen? Må jeg benytte bil?

Karmøy kommune har etablert vaksinasjonssted ved koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik.

De som mottar hjemmetjenester fra kommunen, vil få tilbud av hjemmetjenesten om å bli vaksinert i eget hjem, eventuelt ved opphold i dagavdeling. Pasienter i sykehjem vil få satt vaksinen der. Andre som av helsemessige grunner ikke kan komme seg til kommunens vaksinasjonssted, kan ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en løsning.

Vi anbefaler at du gjør avtale med en person som kan kjøre deg til vaksinering, slik at den som skal vaksineres er passasjer i bilen. Du kan også kjøre selv hvis du ønsker det. Du kan også gå, sykle eller bruke kollektivtransport til vaksinasjonen. Er du usikker på hvilken løsning du skal velge for transport, kan du i god tid før timen din ringe koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for å få hjelp til å finne en god løsning for transport.

For å unngå ansamlinger med mye folk når det er smitte i samfunnet, og for å kunne vaksinere mange personer på kort tid, vil vaksinasjon på Bygnes foregå gjennom bilvinduet (“drive through”). Dette er bakgrunnen for at du får spørsmål om biltype og farge når du registrerer deg for vaksine.

Etter at du er vaksinert, vil du bli nøye observert av helsepersonell eller Røde Kors i omtrent 20 minutter. Dette skjer ved at bilene blir loset trygt gjennom en kjørerute.

NRK Rogaland har laget en fin reportasje om vaksineringen på Bygnes.

Gjennomkjøringen i drive-thru-vaksineringen går veldig fint ved hjelp av frivillige som geleider bilistene gjennom.

Hvordan virker koronavaksinen? Er den trygg? Har den bivirkninger?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Vaksinen får kroppen din til å lage antistoffer mot koronaviruset. Da vil kroppen din senere gjenkjenne viruset. Immunforsvaret vil da sikre at du ikke blir syk dersom du utsettes for smitte.

Sannsynligvis vil vaksinen også gjøre at du ikke lengre kan bringe smitte videre. Når mange nok samtidig tar vaksinen, håper vi at befolkningen sammen skaper det vi kaller flokkimmunitet. Da håper vi at vi kan vende tilbake til en normalisert hverdag.

Korona er en sykdom som rammer mennesker ulikt, man kan ikke alltid vite hvem som blir alvorlig syk. Eldre og personer med kroniske sykdommer har størst risiko for alvorlig forløp. Enkelte ganger ser vi at både yngre og eldre kan ha senvirkninger av sykdommen.

Du kan også lese mer om koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Karmøy nå.

Her finner du FHI sin informasjon om hvordan effekten av koronavaksinene er og hvilke bivirkninger de har.

Hvorfor skal jeg som er ung ta koronavaksine?

 • Vaksine beskytter deg mot alvorlig sykdom. De aller fleste unge blir ikke alvorlig syke av korona. Men dersom veldig mange i befolkningen blir smittet, vil noen få bli alvorlig syke også blant unge.
 • Vaksine beskytter mot videresmitte. Når mange vaksinerer seg, vil sjansen for at viruset får spre seg i befolkningen bli mye mindre. Når mange nok vaksineres, vil man oppnå flokkimmunitet, det betyr at viruset så godt som forsvinner helt fordi det ikke kan spre seg.
 • Den nye deltamutasjonen er mer smittsom og gjør at noen flere kan bli mer syke enn tidligere. I Storbritannia har dette forsinket gjenåpningen av samfunnet. I Norge har vi heldigvis lite av deltaviruset akkurat nå. Dersom vi rekker å vaksinere flest mulig før delta sprer seg hos oss, vil dette få lite konsekvenser. Da kan samfunnet fortsette å åpne opp som planlagt, og ting blir raskere helt som normalt rundt oss.
 • Personlig frihet. I en liten periode fremover vil man lettere kunne reise og delta på arrangementer dersom man er vaksinert. Dette kan være viktig for enkelte av oss. 

Skal barn ta koronavaksine?

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Ungdom 16-17 år med alvorlige sykdommer
Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Vaksinering av studenter

Studenter som skal studere i Norge: Folkehelseinstituttet jobber nå sammen med flere om hvordan vi best skal få vaksinert alle landets studenter. Hovedbudskapet er fortsatt at det er i folkeregistrert kommune man vil få tilbud om dose 1 raskest og sikrest. Man ser på mulige løsninger for hvordan studentene best kan få tilbud om dose 2 over sommeren. Mer info om dette kommer.

Studenter som skal studere i utlandet: Kommunen vil bidra til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet kan få to doser før utreise. FHI presiserer at dette ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før det etter alder er deres tur. Dette er ment som en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at den enkelte utenlandsstudent kan rekke å få begge doser før avreise. Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje med kortere intervall enn angitt i programmet, så lenge minimumsintervallet som vaksinen er godkjent for overholdes (3 uker).

Studentene oppfordres til å i størst mulig grad legge tilrette for fleksibilitet med hensyn på avreise. 

Per nå er det kun et tilbud til innbyggere over 18 år i koronavaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også utenlandsstudenter.

Skal jeg vaksineres hvis jeg har hatt korona?

Folkehelseinstituttet anser at én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19 (godkjent PCR-test/annen NAT, antigentest eller antistofftest). Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler at denne dosen gis 3 måneder etter tilfriskning, da dette gir best beskyttelse.  Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom tilfriskning og vaksinasjon. Det er ikke behov for testing før vaksinasjon. 
Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering. Dette vil i så fall vurderes av lege i koronateam. Skriv e-post til corona@karmoy.kommune.no

Råd til risikogrupper og eldre som er vaksinert

Hvor mange vaksinedoser er satt?

Her kan du følge vaksinesituasjonen i Karmøy. Antall doser viser hvor mange doser som er satt totalt fram til den aktuelle datoen. Tall er hentet fra Folkehelseinstituttets vaksinestatistikk som samles i et register som heter SYSVAK.

DatoAntall dose 1Andel av
bef. over
18 år
Antall dose 2Andel av
bef. over
18 år
21. juni1682255 prosent1180539 prosent
18. juni1621053 prosent1177839 prosent
17. juni1585452 prosent1147038 prosent
14. juni1560551 prosent1107836 prosent
11. juni1542851 prosent1060335 prosent
10. juni1513950 prosent1016533 prosent
9. juni1471549 prosent977532 prosent
8. juni1465248 prosent976532 prosent
7. juni1389646 prosent930731 prosent
5. juni1351544 prosent887229 prosent
3. juni1306643 prosent796626 prosent
2. juni1300643 prosent790226 prosent
31. mai1300343 prosent785126 prosent
29. mai1287542 prosent737024 prosent
27. mai1286342 prosent665522 prosent
24. mai1284642 prosent602520 prosent
21. mai1278542 prosent571319 prosent
20. mai1276042 prosent518217 prosent
19. mai1274142 prosent458815 prosent
17. mai1274042 prosent452015 prosent
14. mai1259141 prosent450315 prosent
12. mai1200339 prosent373712 prosent
10. mai1199939 prosent363012 prosent
8. mai1199739 prosent361512 prosent
6. mai1168738 prosent331711 prosent
5. mai1129437 prosent305810 prosent
3. mai1129337 prosent301310 prosent
1. mai1071835 prosent293310 prosent
30. april1014833 prosent26889 prosent
28. april994333 prosent24058 prosent
26. april993833 prosent23568 prosent
23. april953031 prosent23568 prosent
22. april890029 prosent23518 prosent
20. april82912345
16. april78572344
15. april72292336
14. april66292334
12. april65812329
9. april63102321
8. april57692299
7. april52942299
2. april52682266
1. april48762266
30. mars45142147
27. mars44542129
25. mars41552101
22. mars38522098
18. mars35302088
16. mars32342082
12. mars31991978
11. mars30971804
10. mars29361650
9. mars27811650
5. mars27081557
4. mars25921385
3. mars25121195
1. mars24791195
26. februar23601058
24. februar2255679
22. februar2230659
19. februar1954556
17. februar1789422
12. februar1614382
11. februar1345316
9. februar1278310
8. februar1270278
5. februar1145278
4. februar945216
3. februar712110
1. februar703110
29. januar676109
26. januar4390
25. januar4030
21. januar3680