Koronavaksine – ny anbefaling om oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet gav den 29. juni anbefalinger om en ny oppfriskningsdose. I følge anbefalingene skal oppfriskningsdose tilbys personer over 75 år etter følgende prioriteringsrekkefølge: 

  1. Sykehjemsbeboere og personer over 75 år med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
  3. Aldersgruppen 75-79 år 

Karmøy kommune har startet vaksinering av prioriteringsgruppe 1 og 2.

Alle som mottar hjemmesykepleie, vil bli kontaktet av tjenesten når det er deres tur. Andre må bestille time på vanlig måte. Les mer på kommunens korona-side.

Det vil komme ny informasjon når vaksinering av gruppe 3 starter, tidligst i uke 29.  

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Dersom du nylig har gjennomgått korona infeksjon, bør det gå minimum 3 uker fra du ble frisk til du kan få oppfriskningsdose.  

Les mer på FHI sine nettsider.