Koronamidler til næring fordelt

Karmøy kommune har nylig fordelt 817 500 kroner til ti bedrifter i runde to av tre med ekstraordinære korona-midler.

Totalt fikk Karmøy kommune  1 756 740 kroner i ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fordeling blant bedrifter som hadde utfordringer på grunn av korona-situasjonen. I august ble drøyt 629 000 kroner fordelt på sju bedrifter. Nå er 2. tildelingsrunde unnagjort og den resulterte i at ti bedrifter får til sammen 817 00 kroner. Det betyr at det gjenstår i overkant av 300 000 kroner til en tredje runde før jul.

Det er næringssjef Per Velde, som sammen med representanter fra næringsforeningene, som håndterer søknadsprosessen.

Her ser du hvilke bedrifter som hadde søkt og hvem som fikk støtte i 2. runde:

SøkerBeskrivelseBeløpJustert søknads-beløpInnvilget
Puls Oasen ASPuls Oasen Covid 19 søknad400 000100 0000
Skudenes Mek. Verksted Selskaps-lokale ASTilskudd for løpende utgifter, pga nedstenging av Skudenes Mek. Verksted Selskaps-lokale AS050 6000
Puls Oasen ASPuls Oasen (ny søknad)000
Rogaland Ressurs-senter ASStyrke reiseliv/opp-levelses-næringen og utnytte de komparative fortrinn for økt lønn-somhet og syssels255 000110 00055 000
Malvin Varne AS“Karmøy-modellen” ny forretnings-modell og et helt nytt forretnings-område for Malvin Varne AS100 000100 0000
Fram Air ASNytt regionalt flyselskap med base og hovedkontor i Rogaland400 000400 0000
Informasjonskontroll ASSmart-bridge240 000180 0000
Dahlsnissen ASDahlsnissen – nye markeder og nye produkter43 85043 8500
Cortec ASForunder-søkelse grade-verktøy15 00015 00015 000
NDT.Kai ASNytt firma400 000400 0000
Yoga Marie DavidsenNy teknologi, digitalyoga-pakke for å nå en betydelig større kundemasse60 00060 0000
Byen vår Kopervik BAKarmøy – ekstra-ordinære tilskudd til bedrifter ifm. Covid-1975 00050 00050 000
Skudenes-havn Nærings-foreningEkstra-ordinært markeds-arbeid, bidra til økt oppmerk-somhet på lokal-butikkene40 00040 00040 000
EurEK ASVarme-pumpe for større fritidsbåter75 00075 0000
Umoe Industries ASFelles kamp – felles løft!535 000535 0000
Ozelot nailsSøknad om tilskudd til bedriften for å kunne fortsette å drifte videre039 5000
Gotteri-fabrikken asPrivat nettbutikk150 00025 00025 000
Arkos ASNytt finmekanikk-verksted for bygging av krabbekjøttmaskiner260 000130 00080 000
Lufthavn-utvikling Vest-Norge ASSøknad om støtte til ruteut-vikling for Haugesund Lufthavn Karmøy300 000300 000250 000
Holmen BryggeSøknad om tilskudd til omstilling av Badehuset kulturkafe110 00055 00042 500
Fiordos Noruegos – Jose Maria Gomez BoteMarketplace for turisme og reise på Karmøy og til de norske fjordene035 0000
H:ærlig.noStøtte til nyetablert bedrift ,støtte videre drift1 200 00050 00050 000
Saga Subsea ASKopervik-parken Maritime Cluster1 100 0001 100 0000
Opplev Avaldsnes ASSynlighet i markedet (markeds-føring)145 00080 00080 000
Tollaksvik ASEtablerer-tilskudd grunnet Korona300 000300 0000
Iskrystall ASTilskudd grunnet Korona til Turisme-prosjekt600 000600 0000
Opplev Avaldsnes ASProdukt-utvikling92 50050 0000
Karmøy Winch ASSøknad om støtte til prosjekt30 00030 00030 000
Åkra IdrettslagOpprett- holde aktive medlemmer0252 5000
All skilt og dekor ASSøknad tilskudd opprett- holding av stillinger og inntak av ev lærling100 000100 00050 000
Stålbyg-geren ASLærling 2020 (ny søknad)100 000100 00050 000

Se her hvilke sju bedrifter som fikk støtte i første runde.