Korona

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.

Anbefalinger fra 11. april

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

Se mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Utlevering av hurtigtester

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Her kan du få hurtigtester

 • Rådhuset i Kopervik: Servicetorget
  • Åpningstider: man-fre 08.00-15.00

Testing for koronavirus

Det er kun enkelte grupper som kan ta PCR-test. Les hvilke grupper det gjelder her (helsenorge).

Kommunens teststasjon er bare for testing i forbindelse med mistanke om covid-19-sykdom. Hvis du trenger negativ test i forbindelse med reising, må du selv ta kontakt med privat helseaktør. Se UDs sider om reiseråd.

Svar på PCR-test

Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge.

Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar om barn som er under 16 år. Er du 16 år eller eldre, må du ha egen BankID for  finne svaret ditt.

Hvis du ikke har Bank-ID eller tilgang på HelseNorge, ring koronatelefonen på 52 81 23 60 (åpen kl. 08.15-10.00 hverdager). Her kan du få svar på testen din dersom du ikke har tilgang til Helsenorge.

Vaksine

Du får koronavaksine ved Koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik og på flere apotek.

Utfyllende informasjon om koronavaksine finner du på Helsenorge og på FHI.

Dose 1

Alle fra fylte 12 år og oppover kan selv bestille time for dose 1. Husk å ta med ferdig utfylt samtykkeskjema dersom du er under 16 år.

Det tilbys også vaksine til barn mellom 5-11 år. Disse bestiller time ved å sende e-post til corona@karmoy.kommune.no eller ved å ringe koronatelefonen på 52 81 23 60.

Dose 2

Alle fra fylte 12 år og oppover kan selv bestille time for dose 2. Husk å ta med ferdig utfylt samtykkeskjema dersom du er under 16 år.

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine. Det tilbys også andre vaksinedose til 12-15 åringer. To doser vaksine gir status som grunnvaksinert.
Du må huske å overholde minimumsintervallet mellom dosene:

 • Min. 21 dager (vaksinetype Pfizer) for innbyggere over 18 år (født i 2004 eller tidligere), men det anbefales 6 ukers intervall for optimal beskyttelse.
 • 12 uker for innbyggere mellom 12-17 år 

Dose 3 (oppfriskningsdose)

Alle fra fylte 18 år og oppover kan selv bestille time for dose 3. Gjennomgått koronasykdom gir beskyttelse som tilsvarer én vaksinedose. Dersom du har gjennomgått koronasykdom og har tatt to vaksinedoser (uansett rekkefølge av disse hendelsene), har du beskyttelse som tilsvarer tre doser vaksine. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg her (fhi.no).

Tredje vaksinedose er anbefalt for:

 • alle i aldersgruppen 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
 • alle over 18 år som tilhører risikogruppene
 • alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer 18-44 år vil også få tilbud om oppfriskningsdose.

Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3.

Koronavaksine for barn og unge

Les mer om koronavaksine for barn og unge på FHI sine sider.

Dose 4 for eldre (oppfriskningsdose)

Dersom du er 80 år eller eldre: Hvis du har fått 3 doser (eller hatt covid-sykdom tidligere + 2 vaksinedoser), og ikke har gjennomgått koronasykdom på nytt etter dette, kan du få en ny oppfriskningsdose (dose 4).

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3).Det er opp til hver enkelt i denne aldersgruppen å avgjøre om man ønsker en fjerde dose. Personer i denne aldersgruppen vil ikke bli aktivt kalt inn til time. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Dose 4 for personer med nedsatt immunforsvar (oppfriskningsdose)

Det er to hovedgrupper pasienter som skal tilbys en ekstra dose (dose 4) av koronavaksine. Gruppe 1 er pasienter med en tilstand/sykdom som innebærer alvorlig nedsatt immunforsvar. Gruppe 2 er pasienter som bruker medisiner som kan gi nedsatt immunforsvar. Dose 4 bestilles via knapp øverst på siden. Les grundig nedenfor før du bestiller time, for å se om noe av dette gjelder deg.

Gruppe 1 (sykdom)

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus-host-sykdom som krever immundempende behandling.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt (sjeldne tilstander slik som antistoffsvikt, kombinerte cellulære immunsviktsykdommer, fagocyttdefekter, komplementdefekter)
 • Alvorlig nyresvikt: Pågående dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 (nyreverdi GFR mindre enn 15 ml/min)
 • HIV: Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Hvis noe av dette gjelder deg, må din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine. Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

Det må gå 3 mndr. mellom dose 3 og dose 4.

Gruppe 2 (medisiner)

 • Pasienter som står på annen immundempende medisin/behandling: Pasienter som bruker immundempende medisiner, kan bestille time ved å trykke på knappen nedenfor. Sjekk grundig om du står på en slik medisin: Liste over medisinerFor å få vaksine på vaksinasjonsdagen, må du kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk i form av resept, e-resept, emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket, eller sykehusbrev der den aktuelle behandlingen er nevnt (i papirversjon eller hentet fra HelseNorge).
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Be din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine.  Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist ansees å ha svært nedsatt immunforsvar. Be din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine.  Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

Hvilke vaksiner kan du få tilbud om?
I utgangspunktet gis Pfizer ved Koronasenteret. Dersom du ønsker tilbud om annen vaksine, ta kontakt med Koronasenteret på forhånd. Tre vaksinetyper kan tilbys. Les mer om dette på Helsenorge.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Slik får du tilgang til koronasertifikatet ditt:

 • Digitalt på helsenorge.no: Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat/ og ev. laste dette ned på pc, nettbrett eller telefon.
 • Papirutskrift tilsendt fra Helfo i ordinær post: Hvis du ikke har mulighet til å finne sertifikatet digitalt kan du benytte dette tilbudet. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer. Ring Helfos informasjonstelefonen for korona (åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag): Fra Norge: 815 55 015 / Fra utlandet: +47 21 89 80 42. Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen
 • Dokumentasjon på test: På Rådhuset kan du få hjelp med utskrift av dokumentasjon på test tatt på kommunens teststasjon. Man må da først gjennomføre test på testasjon, deretter ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset for dokumentasjon når testsvar foreligger. Husk ID!
 • Andre årsaker: Kan du av ulike årsaker ikke hente koronasertifikatet digitalt, eller av andre grunner trenger det på papir, kan du få hjelp med det i kommunen. Husk ID!

Les vanlige problemstillinger og spørsmål om koronasertifikatet.  

Les regler som avgjør om du får grønn eller rød kontrollside i koronasertifikatet ditt.  

For deg som skal ut å reise

Hver enkelt reisende må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet de skal reise til. Kommunen har ikke ressurser til å gi informasjon eller råd knyttet til reise og vaksinasjon. Du kan finne god informasjon knyttet til din reise på:

Koronasertifikat: Standard gyldighetsperiode for koronasertifikat etter grunnvaksinasjon (2 doser) er 270 dager. Påvist covid-19 (PCR-test hos lege eller kommunen) gir gyldig sertifikat i perioden 11-180 dager etter positiv test. FHI har åpnet for at personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, for eksempel for å oppfylle et innreisekrav, kan få vaksine selv om det medisinsk sett ikke ansees som nødvendig. Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon, men det anbefales å avvente vaksinasjon i 3 måneder med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger. Etter oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.  Les mer om koronasertifikat på Helsenorge.

Dersom du har behov for vaksine for å utvide koronapasset, ta kontakt med Koronasenteret på mail eller telefon.