Kontakt oss

Kommunens servicetorg  kan gi informasjon, veiledning eller sørge for at du finner frem til riktig fagavdeling eller fagperson. Du er velkommen til å besøke servicetorget, som holder til like innenfor rådhusets hovedinngang.

Servicetorget er også en av fire turistinformasjoner i kommunen. De andre er lokalisert på Oasen, Avaldsnes og i Skudeneshavn.

Tilbakemeldinger til kommunen

For å finne kontaktinfo til ansatte, søk på navnet i nettsidens søkefeltet øverst på siden.

All post, også e-post, til og fra kommunen er offentlig om den ikke er underlagt taushetsplikt. Offentlig post kommer på postlisten som er tilgjengelig for alle via internett. Postlisten viser dokumenter som du har sendt til eller fått fra kommunen. Kommunen praktiserer meroffentlighet og publiserer derfor mange av dokumentene i fulltekst. Din henvendelse kan derfor – i mange tilfeller – leses direkte på nett. Dette gjelder ikke om saken er unntatt offentlighet Du kan finne ditt brev eller din epost til kommunen omtalt, sitert fra eller gjengitt i mediene. Sensitiv informasjon må ikke sendes pr e-post. Dersom du har behov for å sende denne type opplysninger må du selv sørge for at dette blir sendt på en sikker og forsvarlig måte.

 • Brann – 110
 • Politi – 112, for andre henvendelser: 02800
 • Ambulanse 113
 • Legevakt – 116117
 • Psykososialt kriseteam – 116117
 • Tannlegevakt – 901 29 600
 • Barnevern – 915 32 510
 • Alarmtelefon for barn og unge – 116 111
 • Krisesenteret – 52 72 98 84
 • Vann og avløp – 41 63 58 77 (etter arbeidstid)
 • Brøyting og strøing –  se lenke
 • Kommunal beredskapsledelse – se lenke
 • Veterinærvakt
  • Smådyrvakta: 820 90 020
  • Stordyrvakta (Offentlig veterinærvakt): 53 74 84 80
 • Mattilsynet – 06040
 • Prest, beredskap – 52 81 20 56
Du kan også kontakte Karmøy kommune på Facebook. Kommunen saksbehandler ikke via Facebook eller andre sosiale medier. Henvendelser hvor en forventer svar eller handling fra kommunens side må derfor framsettes på annen måte, fortrinnsvis skriftlig.


For samhandling med spesialisthelsetjenesten er det laget en egen alfabetisk oversikt over aktuelle nettsider med kontaktopplysninger: Kontaktopplysninger – Samhandling