Konkurranse om matombringing

Middag

Hovedutvalg helse og omsorg vedtok i mars i år at administrasjonen skulle søke løsninger som kobler produksjon og distribusjon av ferdig middagsmat til de som ønsker det. Intensjonen er at ordningen skal være i stabil drift tidligst mulig høsten 2019. Hovedutvalget har videre vedtatt at det skal hentes inn tilbud fra leverandører på ferdig middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Karmøy kommune har lyst ut konkurranse om matombringing til hjemmeboende. Tilbudsfristen er 20. august, kl. 12.00. Se utlysningen på doffin.no.