Kommunestyremøtet 25.03.2019

Sist oppdatert 25. mars 2019 15:24

Se kommunestyremøtet direkte her: fra kl. 18.00:

https://karmoy.kommunetv.no/no/broadcast/23