Kommunestyremøte 13. mai

Det er en rikholdig meny de folkevalgte har på bordet når de samles til kommunestyre denne gangen. Av økonomisaker skal de ta stilling til håndtering av økte utgifter og inntekter i forhold til vedtatt budsjett og ekstrabevilgning til Avaldsnes kirke. Nye vedtekter for barnehagene skal fastlegges. Det skal vedtas ordning for opptak av barn i barnehagene utenom telledatoer, og utbygging og ombygging av Avaldsnes barnehage skal avgjøres. For å bidra til bedre helse blant unge gutter, foreslås det at eget tilbud til gutter på helsestasjon for ungdom videreføres. Kommunestyret skal også beskjeftige seg med kunst i det offentlige rom og vedta handlingsprogram for kommunedelplan for kulturminner, samt brannvern i Gamle Skudeneshavn. Tre saker dreier seg om Lyngsenteret på Visnes, og for de som bor på Feøy vil det være av interesse hva slags ordning som blir for slamtømming der i framtida.

Se hele saklista og alle sakspapirene til kommunestyret.

Møtet finner sted på rådhuset i Kopervik og er som alltid åpent for alle interesserte. Dessuten overføres det på kommunens nett-TV, som vanlig.