Kommunestyremøte 13. mai

Sist oppdatert 14. mai 2019 14:10

Det er en rikholdig meny de folkevalgte har på bordet når de samles til kommunestyre denne gangen. Av økonomisaker skal de ta stilling til håndtering av økte utgifter og inntekter i forhold til vedtatt budsjett og ekstrabevilgning til Avaldsnes kirke. Nye vedtekter for barnehagene skal fastlegges. Det skal vedtas ordning for opptak av barn i barnehagene utenom telledatoer, og utbygging og ombygging av Avaldsnes barnehage skal avgjøres. For å bidra til bedre helse blant unge gutter, foreslås det at eget tilbud til gutter på helsestasjon for ungdom videreføres. Kommunestyret skal også beskjeftige seg med kunst i det offentlige rom og vedta handlingsprogram for kommunedelplan for kulturminner, samt brannvern i Gamle Skudeneshavn. Tre saker dreier seg om Lyngsenteret på Visnes, og for de som bor på Feøy vil det være av interesse hva slags ordning som blir for slamtømming der i framtida.

Se hele saklista og alle sakspapirene til kommunestyret.

Møtet finner sted på rådhuset i Kopervik og er som alltid åpent for alle interesserte. Dessuten overføres det på kommunens nett-TV, som vanlig.