Kommuneplanens samfunnsdel – planprogram

Sist oppdatert 4. mai 2020 08:17

Formannskapet vedtok  27. april at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel skulle legges ut til offentlig ettersyn/høring.

Se hele den politiske behandlingen av saken her.

Uttalelser og henvendelser

Uttalelser til planprogrammet skal sendes skriftlig innen 29. jun 2020

Elektronisk skjema

E-post Merk uttalelsen med «Kommuneplanens samfunnsdel  – planprogram»

Brev: Merk uttalelsen med «Kommuneplanens samfunnsdel – planprogram»

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik

Henvendelser vedrørende planstrategien kan rettes til saksbehandler på høyre side