Kommuneøkonomien styrkes av vellykkede pengeplasseringer

I disse dager legges siste hånd på et solid kommuneregnskap for fjoråret. At en i koronaåret kom ut med et godt resultat, skyldes ikke minst vellykkede plasseringer av kommunens penger i finansmarkedet.

Økonomisjef Morten Sørensen kan tillate seg å smile når han ser på grafene for kommunens plassering av penger i finansmarkedet.

Penger plassert i finansmarkedet førte til et vesentlig tilskludd til den kommunale økonomien i 2020.

– Det var det mange som ikke trodde ville skje i slutten av mars…Nei, da så det i noen dager ganske mørkt ut, forteller økonomisjef Morten Sørensen. På det verste ville vi tapt 40 millioner kroner ved å trekke oss ut. I stedet valgte vi å «sitte stille i båten», og det viste seg å lønne seg.

Men når året er ute, viser det seg at markedet har hentet seg inn. og plasseringene har ført til en vesentlig styrking av kommuneøkonomien?

Ja, totalt sett har kommunen fått ut 5,2 prosent av de 550 millionene vi har hatt plassert. Det innebærer vel 27 millioner kroner. Hadde vi hatt pengene i bank, ville vi tjent ca 5 millioner.

Lav til moderat risiko

– Så gambling virker…?

– Nei, dette er absolutt ikke gambling, presiserer økonomisjefen. Vi har både nasjonale lover og lokale regler som hindrer oss fra å spekulere med kommunens penger.

Morten Sørensen forteller at plassering av penger i finansmarket gjerne rangeres på en skala fra 1 til 7, etter risiko og medfølgende lønnsomhet hvis alt går bra. 1 er bokstavelig talt «sikkert som banken».  Kommunen har et finansreglement som tilsier at plasseringene skal gjøres med «lav til moderat risiko». Med et gjennomsnitt på omlag 3 av de 7 føler økonomisjefen seg godt «innafor» samtidig som en henter ut vesentlige gevinster.

– De sikreste plasseringene har vi  i pengemarkeds- og rentefond, samt obligasjonsfond. Disse plasseringene rangeres til risiko omkring 2. Så har vi en liten del av midlene i aksjefond som er vurdert til  5-6.

Trass i koronaen

Kommunens plasseringer er spredd på en rekke ulike fond, som hver igjen plasserer penger i kanskje 100 selskaper. Det skal derfor gå veldig dårlig for veldig mange for at denne strategien skal mislykkes. Det gjorde det altså i mars, da «alt» gikk i bunnen på grunn av koronaen. Men som finansfolka sier: Du skal kjøpe når kursene er på vei ned og selge når de er på vei opp. Mange gjorde det motsatte, og tapte store verdier. All erfaring tyder på at aksjemarkedet totalt sett vinner på lengre sikt. Kommunen solgte seg ikke ut, og allerede i juli hadde pengeplasseringene passert bankkonto i lønnsomhet.

– Er dette noe alle kommuner tjener godt på ?

– Nei, det er de færreste som plasserer i markedet. Det kommer blant annet av at kommuner normalt ikke har så god løpende likviditet at de har mulighet til å gjøre det.

Vil ikke gå ut over tjenestetilbudet hvis det går galt

– Hvis det nå skulle gå helt galt og føre til tap på plasseringene – da går vel dette hardt ut over tjenestetilbudet?

– Egentlig ikke. Vi hadde før fjoråret satt av 20 millioner til et bufferfond for å sikre at det var midler tilgjengelig også hvis det verste skulle skje. I løpet av 2020 ble dette fondet styrket med 15 millioner, slik at vi skal være godt sikret uten at kortvarige nedturer truer kommunens mulighet til å utføre sine oppgaver, sier økonomisjef Morten Sørensen som er godt fornøyd med gevinsten i koronaåret.