Kommunens nye lærlinger

I Karmøy er det til enhver tid  85 lærlinger i ulike fag. I tillegg til at kommunen trenger arbeidskraft er inntak av lærlinger i seg selv et viktig samfunnsansvar. Karmøy kommune har i høst tatt inn 40 nye førsteårslærlinger, og er den største lærebedriften på Haugalandet.

Førsteårslærlingene var denne ukene samlet på rådhuset for å få en god introduksjon til den store og mangfoldige organisasjonen som kommunen er. Lærlingene fikk en del praktisk informasjon om bl.a. personalreglementer, lønnsordninger og arbeidstid. Lærlingene fikk omvisning på rådhuset og de fikk prate med kommunalsjefer og ansatte fra ulike fagetater.

Kommunalsjef Nora Olsen Sund presenterte alle tjenestene i helse og omsorg for lærlingene.

Vil du bli lærling i Karmøy kommune?

Karmøy kommune er godkjent lærebedrift i følgende fag:

  • Helsefagarbeider
  • Institusjonskokkfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • IKT-servicefaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Gjenvinningsfaget
  • Byggdrifterfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Inntaket av lærlinger starter om våren hvert år med søknadsfrist 1. mars. For å bli lærling må du ha fullført og bestått VG1 og VG2. Alle lærlinger som blir ansatt må igjennom et intervju og vurderes ut fra karakterer, fravær, referanser, egnethet i faget og helhetsinntrykk. Ansettelse av lærlinger skjer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vi er også ute på videregående skoler og andre arenaer og informerer om våre tilbud. Utlysningene vil du finne under Ledig stilling

Her lyses læreplasser ut i Karmøy og regionen