Kommunen kartlegger frivilligheten

Frivillighet Norge skal på vegne av Karmøy kommune kartlegge frivilligheten i Karmøy.

Det er fra før kjent at det er et stort mangfold av lag og foreninger i kommunen, og det blir spennende å sammenligne omfang og tilbud med forrige kartlegging fra 2016. 

Karmøy har et bredt spekter av frivillig virksomhet. Her deltar speiderjenter fra Trovastad i strandrydding.

Undersøkelsen går ut til alle de lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret og/eller på et eller annet vis har vært i kontakt med kommunen. Idrettslag, velforeninger, interesseorganisasjoner, korps, kor, fritidstilbud og andre  vil få tilsendt en e-post 7. juni. I e-posten får de lenke til et digitalt skjema. Da vil de ha 14 dager til å svare på nettet.  

Kommunen ber om at lag og foreninger som ikke mottar en slik e-post og ønsker delta, tar kontakt. Det samme gjelder dersom e-posten skulle havne hos feil kontaktperson.. 

Ta da kontakt med: 

Frivillighet Norge – Siri Holm Lønseth – siri@frivillighetnorge.no 

Karmøy Kommune – Roy Tørring – roto@karmoy.kommune.no 

Karmøy kommune har som mål å bli bedre i stand til å være en god støttespiller, slik at frivilligheten i kommunen i enda større grad kan blomstre. For å få til dette, er det viktig at foreningen tar del i denne kartleggingen.