Klipp hekkene. Gjør skolevegen tryggere

Sist oppdatert 15. august 2019 14:48

Sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende. Og i disse tider hvor skolene har startet og 6 åringene har begynt på skolen, er dette et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Det er diverse krav om hvor høy en hekk kan være i utkjørsler, kryss og svinger. På alle slike steder er det en såkalt siktsone, og det er i disse sonene hvor det er krav til hvor høy hekkene kan være. Frisiktsonene er også ofte tegnet inn i reguleringsplanene.

Du kan lese mer her om frisiktsone

Jeg har ikke frisiktsone, så jeg lar hekken gro

Nei, ikke gjør det. Du er også pliktig til ikke å la hekken vokse seg ut i veibanen eller utover gang og sykkelvegene. Er ikke noe særlig å sende skoleungene ut i veibanen på grunn av at en ikke ønsker å holde hekken sin vedlike.

Skolebarna er viktig å ta vare på.