Klart for sykehjemsentreprise i Skudenes

Kommunen er nå klar til å innhente anbud på entreprise for det nye Skudenes bu- og behandlingsheim. Dermed er det god sjanse for at spaden kommer i jorda i september. Mange i Skudeneshavn gleder seg til å se bygget ferdig før jul i 2022.

I Skudeneshavn skal det bygges nytt omsorgssenter med 32 sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger. For å få dette realisert, har kommunen valgt å satse på totalentreprise. Det betyr at en entreprenør står for hele prosjekteringen og gjennomføringen og henter inn underleverandører til de ulike delprosjekter.

Nå er anbudet lagt ut og det er forventet at en skal kunne inngå kontralt om bygging før sommeren. Med byggestart på høsten vil en forhåpentligvis kunne overta bygget før jul neste år. Entreprisekost for bygget er 127 millioner kroner inklusiv mva.

Omsorgssenteret skal plasseres på den samme tomta hvor det tidligere sykehjemmet sto, med Skudenes ungdomsskole og Alderspensjonatet som nærmeste naboer. Nybygget plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en solrik utsikt mot skole og hovedvei.  

Beboerdelen av sykehjemmet er orientert rundt et atrium med en innvendig sansehage.  

Omsorgsboligene vil være plassert i andre etasje.  

Det er lagt vekt på å ivareta og opparbeide en god del oppholdsareal utendørs slik at nye Skudenes bu- og behandlingsheim og det eksisterende Alderspensjonatet blir knyttet mest mulig naturlig sammen.

I forprosjekteringen har brukermedvirkning stått sentralt. Brukernes ønsker, krav og behov er forsøkt ivaretatt innenfor lovkrav og de overordnede premisser som ble satt i prosjektet. Prosjektet har blant annet hatt brukermedvirkning fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og brukerrådet for institusjoner. Dessuten har blant annet helse- og omsorgsetaten, hovedverneombudet, byggforvaltningen, renholdsavdelingen og bedriftshelsetjeneste i kommunen fått gi sine innspill i prosessen.

Det er Omega Areal AS som har tegnet byget.

Se film fra tomta hvor den nye bu- og behandlingsheimen skal bygges: