Kjøp av veterinærvakttjenester i Karmsund veterinærvaktdistrikt

Nysgjerrige villsau på Dale

Konkurransegrunnlag for kjøp av veterinærvakttjenester til Karmsund vaktdistrikt for ny periode 2021-2025 er nå lyst ut med konkurranse grunnlaget som du finner under.

Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Karmsund (Kommunene Karmøy, Haugesund, Sveio og Utsira) 

Konkurransen er kunngjort i ved e-brev til medlemmer i Den norske veterinærforening bosatt i Karmsund og i Tysvær veterinærvaktdistrikt, og ved kunngjøring på kommunen sin nettstad. Konkurransen er ikke kunngjort i DOFFIN-databasen

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember 2020. Ta gjerne kontakt med Sveio kommune ved spørsmål.

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn:Geir Ragnhildstveit
Postadresse:Postboks 40, 5559 Sveio
Besøksadresse:Sveiogata 70, 5550 Sveio (Sveio sentrum)
e-post:geir.ragnhildstveit@sveio.kommune.no