Kjenner du noen som fortjener Karmøy kommune sin miljøpris?

Sist oppdatert 7. november 2019 10:17

Karmøy kommune ønsker å hedre de som har gjort en miljøinnsats i kommunen med en miljøpris.

Hva er «miljøinnsats»?

Karmøy kommune definerer miljøinnsats for tiltak og handlinger som bedre miljøet på Karmøy. Dette kan være:

  • Bedre det fysiske miljøet, som renere vann, luft eller jord
  • Tiltak om reduserer klimagassutslipp, forurensning og støy
  • Bevarer det biologiske mangfoldet, verdifull natur og kulturlandskap
  • Bevarer naturresurser dyrkbar jord og vann
  • Miljøvennlig forbruk, innkjøp og avfalls handtering
  • Lokale bidrag til løsninger på globale problem
  • Skape engasjement og mobiliserer innbyggere til miljøinnsats for lokalsamfunnet.

Hvem kan få miljøprisen?

Miljøprisen kan gå til enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og virksomheter som har gjort en særskilt innsats for miljø, klima og natur. For foreninger, organisasjoner og virksomheter må innsatsen være utover det som er forventet av den enkelte forening, organisasjon og virksomhet.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan nominere kandidater til miljøprisen.

Hvordan nominere kandidater?

Hvis du ønsker å nominere en kandidat til prisen så skriver du en e-post til post@karmoy.kommune.no . I e-posten skriver du navnet til det du ønsker å nominere, og en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen.

E-posten må merkes «Miljøpris 2019».

NB! Det er viktig at du ikke skriver de du ønsker å nominere i emnefeltet kommunen sin postliste er offentlig.

Frist for nominasjon er 1. desember!