Kemneren flyttes til skatteetaten

Fra 1. november forsvinner “kemner” som en kommunal funksjon. Da flyttes de kommunale oppgavene med skatteinnkreving over til staten og skatteetaten. Det innebærer at oppgaver knyttet til behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, skatteattester og kontoutskrifter for skatt og avgifter utføres av Skatteetaten.

De ansatte på kemnerkontoret i Karmøy i dag vil enten får oppgaver i skatteetaten i Haugesund eller få andre oppgaver i Karmøy kommune.

Informasjon om framtidig ordning er å finne på skatteetatens nettside.