Karmøyhelsa skal undersøkes

Sist oppdatert 14. september 2020 11:54
Nå kan du fortelle hvordan det er å bo og leve i Karmøy.
Fra i dag (14. september) skal Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang gjennomføre en folkehelseundersøkelse for å kartlegge hvordan befolkningen selv vurderer sin helse, livskvalitet og trivsel.
Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta. Noen kontaktes direkte via e-post og SMS.
Men alle som ønsker det (og er over 18 år) kan følge denne lenken og ta del. Ved å klikke på “Svar på undersøkelsen” blir en ført videre til et spørreskjema som krever på logging via “Min ID” (på samme måten som du for eksempel logger deg på nettbanken).
Undersøkelsen er selvsagt anonym, ingen er opptatt av å vite hva den enkelte har svart). Derimot er informasjonen som samles viktig for arbeidet på flere saksområder både i kommunen og fylket. Blant annet vil folkevalgte og andre beslutningstakere få nyttig informasjon om hvordan innbyggerne i Karmøy kommune opplever sin egen helse og sitt nærmiljø – og mye mer. Og det gjør det igjen mulig å lage planer og tiltak for å forbedre helse, livskvalitet og trivsel.
Hovedtema i undersøkelsen er:
  • egenopplevde oppvekst- og levekårsforhold
  • livskvalitet
  • nærmiljø

    Folkehelsekoordinator i Karmøy, Reidun Katrhin Dahl.

  • sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd
  • helsetilstand

–  Vi håper at så mange som mulig fra Karmøy kommune vil svare på spørsmålene. Vi vil særlig oppfordre unge voksne til å delta!  sier folkehelsekoordinator Reidun Kathrin Dahl i Karmøy kommune. Du kan kan besvare den fra smarttelefon, nettbrett eller PC.