Karmøybarnehagene markerer 10 år med De utrolige årene


Hovedbudskapet for feiringen er: Du er verdifull! Barnehagene vil sette fokus på det positive, og spre det videre til barn, foreldre, besteforeldre, ansatte og andre i nærmiljøet i god DUÅstil med positivitet og komplimenter. Bli gjerne med oss på feiringen ved å spre det positive videre. Lys opp dagen til noen i dag – Gi varme smil og komplimenter til de rundt deg.

De utrolige årene DUÅ er en omfattende kompetanseheving der hele personalgruppene i både kommunale og private barnehager har tilbud om å delta. Dette har som mål å fremme kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne, skape gode vennskapsrelasjoner og fremme barns psykiske helse. 

I Karmøybarnehagene skal barna føle seg verdifull gjennom gode anerkjennende relasjoner, og få medvirke i fellesskapet. Få kunnskap om, og ha undrende samtaler rundt hva det vil si å være og føle seg verdifull. Se at de er verdifulle, gjennom varme smil, blikk og omsorg.

Våre utrolige ansatte! Gjennom systematisk arbeidet med DUÅ settes fokus på hva som kjennetegner vårt dyktige personale. Samspill skal være preget av varme, omsorg og respekt. De er tålmodige, lyttende og lar barna medvirke gjennom å tilpasse seg barnas ulike behov og interesser. De gir støtte og coaching på barnas følelser og uttrykk, og legger til rette for vennskap og inkludering.

This image has an empty alt attribute; its file name is soledam22-1007x1024.jpg

Karmøy kommune tilbyr også DUÅ sitt foreldrekurs, der foreldre får drøfte hvordan legge til rette for positivt samspill og trygge grenser i hverdagen. Om din familie kunne ønske at flere situasjoner i hverdagen fikk et positivt utfall, kan du melde din interesse via styrer i barnehagen.

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge, og de gode resultatene gjør at programmet er anbefalt og finansiert av Helsedirektoratet. Kursdeltagelsen er gratis.

Sammen kan vi ta ansvar for å gi barna de beste forutsetningene for å føle seg verdifulle, trives og utvikle seg i trygge og positive omgivelser.