Karmøy tilbyr ledige vaksinedoser til nabokommuner

Alle i Karmøy som har sagt fra om at de ønsker vaksine har fått tilbud om time. Det er fortsatt mange ledige dose 1 tilgjengelig for innbyggere i Karmøy som ennå ikke har meldt fra om at de ønsker vaksine. Men det er viktig å være veldig rask med å bestille time for dose 1, for nå nærmer det seg trolig slutt på ordningen.

Alle dosene kommunen mottar de neste ukene skal benyttes til dose 1 for at flest mulig av befolkningen i landet blir beskyttet. Det er derfor ikke mulig å fremskynde timeavtale for dose 2.

For at vaksiner ikke skal gå til spille, eller at kommunen skal måtte gi dem fra seg til andre deler av landet, tilbys nå innbyggere i omkringliggende kommuner å bestille time for vaksinering i Karmøy. NB! En betingelse for dette er at du ikke allerede har fått dose 1 eller time for dose 1 i hjemkommunen.

5. juli hadde Karmøy kommune invitert alle innbyggere som har registrert seg for vaksine, og åpnet derfor opp for direkte timebestilling for ukene 29 og 30. Det var god respons og mange timer ble fylt opp raskt. Det legges ut nye timer etterhvert som vi får bekreftet informasjon om vaksineleveranser. Følg derfor med på oversikten over timer i helseboka.

Har du spørsmål angående dose 2-vaksinering ber vi det om å sende e-post til corona@karmoy.kommune.no.

Totalt er det ca. 81 % av befolkningen i Karmøy som har fått vaksine, eller som allerede har satt seg opp på timeavtale. I tillegg til vaksinering i Karmøy har flere fått tilbud gjennom arbeidsgiver og på sykehus mv.

Massevaksineringen med dose 1 i Karmøy kan bli avsluttet etter uke 30 (i løpet av juli). Ny vurdering tas i uke 29. Når massevaksineringen av dose 1 avsluttes vil Karmøy sannsynligvis kun få leveranser beregnet til dose 2.

Koronasenteret i Karmøy har hatt en svært god vaksineringstakt. At maksimalt antall vaksinedoser er tatt ut fra alle hetteglassene med vaksine som kommunen har mottatt er en av årsakene til dette.

At flest mulig i kommunen, regionen og landet totalt sett er vaksinert er et viktig tiltak for å kunne gjenåpne samfunnet mest mulig.