Karmøy kommune iverksetter tiltak for å hindre smittespredning i butikker og innen kollektivtransport

For å hindre smitte av koronavirus, er det viktig at en meters-regelen og hygieneråd følges i varehandelen. Samtidig må antall passasjerer som sitter på samme buss reguleres. Det sier smittevernlege i Karmøy, Martin Eikrem. Rådmannen i Karmøy har i dag gjort hastevedtak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smittespredning.

I Karmøy gjelder en meters-regelen for butikker, varehus, kjøpesentre og andre former for varehandel. Det vil si at befolkningen må unngå å stå tettere sammen enn en meter.

– Vi har presisert i et eget vedtak at vi nå pålegger den enkelte virksomhet å ha rutiner for dette. Det gjelder særlig for områder hvor det lett oppstår kø, for eksempel ved betaling, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Videre er det i vedtaket krav om maks 20 personer som benytter samme kollektivtilbud samtidig.

Vedtaket kan du lese i sin helhet her.

Smittevernlege Martin Eikrem påpeker at varehandelen må ha særskilte rutiner rundt smittepunkt som for eksempel handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, panteautomater, håndtak og annet.

Dette kan løses ved at butikkens personale desinfiserer kontaktpunkter mellom hver kunde og gir råd med for eksempel informasjonsplakater om hvordan smitte kan unngås. Det er også mulig å dele ut engangshansker som kunden kan beskytte seg med. Butikkpersonale har ansvar for å desinfisere alle kontaktpunkt på kjøleskap og frysere i butikken en gang pr time. Håndtak på handlevogner må desinfiseres med mellom bruk for hver kunde med desinfeksjonsmiddel.

-Kundene selv må bidra til å redusere smitte, og unngå å bli smittet. Vask hendene og unngå å ta direkte på for eksempel kjøledører til melk og pålegg i butikkene. Bruk et papir, serviett eller egen hanske for å åpne dørene og/eller ta på flater dersom engangshansker ikke er tilgjengelig. Du kan bruke fruktposen som hjelpemiddel for å plukke frukt og grønt, vask frukten du har handlet når du er kommet hjem.

Forbyr smågodt

Også smågodt er en smitteutfordring. Det vil ikke lenger være tillatt å selges slik det presenteres i butikkene i dag. Det samme gjelder brødmat og småkaker som ikke er i emballasje og som kundene plukker selv, sier Martin Eikrem. Dette blir nå forbudt å selge dette i Karmøy. Vedtaket er et ledd i å redusere smittesspredning til beste for innbyggerne i kommunen og ansatte i varehandelen.

Regulerer kollektivtilbudet

Kollektivtilbud blir regulert for å begrense smitte. Maksimalt 20 passasjerer kan sitte på samme buss. Den enkelte passasjer må selvsørge for å holde avstand til medpassasjerer. Bussjåføren kan kjøre forbi ventende passasjerer når maksimaltall for passasjerer er nådd.

-Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende, sier Eikrem.