Karmøy kommune har oppdaget et avgrenset lokalt utbrudd av korona

Det er nylig bekreftet positiv prøve for covid-19 på en ung, voksen person hjemmehørende i Karmøy kommune. Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Etter en smittefaglig vurdering besluttet smittevernlegen å teste hele den aktuelle gruppen for å få oversikt over smittesituasjonen. Testing av hele gruppen på 26 personer ble gjennomført fredag formiddag, og prøvesvarene ble kjent for smittevernet lørdag ettermiddag. Man fant da ytterligere 22 personer med positiv prøve på covid-19.

Det ble umiddelbart satt i gang smitteoppsporing. Da fant man et begrenset antall nærkontakter utenfor miljøet som er testet. De som er testet har ingen eller sparsomme symptomer og ingen er alvorlig syke. Flere av de påviste tilfellene er barn. Vi vil iverksette tiltak basert på hva videre undersøkelser viser. Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter vil bli kontaktet direkte og fortløpende gjennom søndagen. Det er så langt vurdert at sannsynlighet for videre smitte er lav.