Karmøy kommune får 5,9 millioner i støtte til elektriske renovasjonsbiler

Karmøy kommune har fått innvilget 5,9 millioner i statlig støtte fra ENOVA til kjøp av 5 elektriske renovasjonsbiler. Karmøy ligger dermed an til å bli den første kommunen i Norge og i verden med tilnærmet elektrisk innhenting av avfall.  Karmøys steg mot full elektrifisering av renovasjonsbilene blir lagt merke til nasjonalt, og Klimaetaten i Europas miljøhovedstad, Oslo, ser nå til Karmøy for å utveksle kunnskap på området. Lastebilmarkedet står foran en spennende elektrifisering fremover. Det passer bra med avfallsstrategien 2019-2025 som skal gi Karmøys innbyggere en topp moderne renovasjonsfunksjon i tråd med nye miljøkrav. Renovasjonsbiler er svært godt egnet for elektrisk fremdrift, med et kjøremønster med mye start og oppbremsing med tung last. Det betyr at de lader batteriene ved oppbremsing, istedet for å slite på bremsene. Bilene er dyrere å anskaffe, men rimeligere i drift enn dagens biler. Renovasjonen står nå foran en spennende anskaffelse som skal sikre en god kombinasjon av blant annet kapasitet, fremkommelighet, pris og driftssikkerhet. De nye, 2-kamrede renovasjonsbilene skal være klare til Karmøy starter ny kildesorteringsordning i 2022 med beholdere for mat, glass- og metallemballasje, papp/papir/kartong og restavfall.