Karmøy innfører gult nivå for barnehager og skoler fra 19. april

Med bakgrunn i lave smittetall har kommunen bestemt at barnehager og skoler skal over på gult nivå fra mandag av. – Smittesituasjonen er nå veldig lav, så da ser vi det som naturlig at vi åpner på gult nivå. Det er fint at en nå kan åpne igjen og ha færre restriksjoner, og ha et heldagstilbud for barnehage, skole og videregående skole, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har laget trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Barnehage: Barna og de ansatte skal ikke ha så mange kontakter som vanlig. Barnehagen skal hele tiden passe på at de ikke er i kontakt med flere enn det som er bestemt. Barna skal ikke dele mat og drikke. Barna skal ikke ha med leker hjemmefra. Barna kan ha med kosedyr de trenger for å sovne. Foreldrene/foresatte skal, der det er mulig,  begrense bruk av offentlig transport til og fra barnehagen.

Les mer om trafikklysmodellen fra Helsedirektoratet.

Barneskole, 1.-7. trinn: Ingen syke skal gå på skolen. God hygiene, forsterket renhold på skolen. Ikke håndhilse, ikke klemme.  Hele klassen regnes som én gruppe (kohort). Lærerne kan undervise forskjellige klasser. På SFO har de trinnvise (klassevise) kohorter.  Alle skal unngå trengsel og store samlinger. I skolegården skal man prøve å ha forskjellige områder for de ulike klassene /kohortene i pauser og i friminuttene.

Les mer om trafikklysmodellen fra Helsedirektoratet.

Ungdomsskolen, 8.-10. trinn: Unngå håndhilsing og klemming. Klassen regnes som en gruppe/kohort. To grupper kan samarbeide hvis det er nødvendig, men helst utendørs. Elever bør ha faste pulter. De må unngå trengsel på vei ut og inn av klasserommet, i garderoben og på toaletter. De bør holde avstand i friminutt. Voksne bør være ute og hjelpe dem å holde avstand. Elever skal ikke dele mat og drikke. De bør heller ikke dele skrivesaker, nettbrett og lignende. De kan ha med seg skolebøker til og fra skolen. De bør begrense bruken av offentlig transport. De skal holde avstand til hverandre på offentlig transport.

Les mer om trafikklysmodellen fra Helsedirektoratet.

Videregående skole: Ingen syke skal møte på skolen. God hygiene. Ikke håndhilse og klemme. Hele klasser kan ha undervisning sammen. Eller bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/grupper. Utenfor klasserommene bør elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger.

Les mer om trafikklysmodellen for videregående skole.