Karmøy fikk den første Leve hele livet-prisen

Ordfører Jarle Nilsen tok i mot prisen av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. – Jeg er stolt over at vi får denne prisen, og vil takke alle ansatte som har jobbet målbevisst og godt over lang tid for at Karmøy skal være en god kommune å kunne leve hele livet i, sier ordføreren.

Les statsråd Listhaugs uttalelse om prisen.

Ordføreren understreker at utmerkelsen forplikter oss til å jobbe godt med reformen også i de neste fasene.

-Karmøy utmerker seg som en kommune med mye og godt frivillig arbeid. Vi må fortsette å tilrettelegge for og utvikle samarbeidet med frivilligheten. Våre eldre fortjener å få være aktive i fellesskapet lengst mulig, og det er viktig å tilrettelegge for generasjonsmøter. Det økte fokuset som vi har hatt på pasientsikkerhet, mat og ernæring som pilotkommune i pasientsikkerhetsprogrammet må vi også prioritere videre. Vi trenger også smidigere overganger mellom de ulike tjenestene. Vår kommune har utfordringer med knappe ressurser, og tiden er inne for å jobbe enda mer systematisk. Utfordringer innebærer også nye muligheter, sier en glad ordfører på mottakelsen av prisen.

Som en del av reformen deles det ut en nasjonal årlig pris. Denne skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder. Formålet er å stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. De årlige kriteriene ses i sammenheng med reformens faser og tilhørende forventninger. 2019 er reformens første fase hvor det er lagt opp til at kommuner jobber med oppstarts-, kartleggings- og planleggingsaktiviteter.

Med seg på prisutdelingen hadde ordføreren representanter fra en tverretatlig arbeidsgruppe for reformen: kulturkonsulent Anine Kongshavn, rådgiver park og utemiljø Maria Kristiansen og rådgiver i helse og omsorg/prosjektleder for reformen Kristine Tveit.

-Vi skal arrangere et åpent møte om kvalitetsreformen tirsdag 3. desember, hvor interesserte kan få gi sine innspill til hva som er viktig å få med i en lokal Leve hele livet plan. Vi håper at mange vil benytte anledningen til å påvirke og melder seg på denne, sier ordfører Jarle Nilsen.