Karmøy best i landet på strandrydding

Strandryddeåret 2021 går mot slutten, og nok en gang har kommunen sett stor ryddeaktivitet og mye engasjement i kommunen vår.

Totalt er det i løpet av 2021 blitt ryddet 50 tonn søppel, noe som tilsvarer rundt 50 fulle konteinere. Omtrent 235 km med kystlinje er gjennomgått og over 1000 frivillige har vært i sving. Dette betyr at Karmøy befinner seg på toppen av resultatlista av alle Norges kommuner når det gjelder strandrydding, i følge Hold Norge rents offisielle statistikk (Ryddenorge.no).

Kommunen er strålende fornøyde med resultatet og håper at dette kan fortsette med samme styrke neste år. Det store målet er å rydde hele Karmøys kystlinje på tre år.

I år startet kommunen opp prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» med hjelp av midler fra Handelens Miljøfond. Til sammen hadde kommunen hele 500 000 kr å dele ut til lokale lag og foreninger som tok ansvar for å rydde en bestemt strekning langs sjøen flere ganger i løpet av året. Responsen på prosjektet var stor, og det var mange som ønsket å delta. Til slutt var det 29 foreninger som fikk muligheten til å tjene en sum. Dette er penger som kommer godt med etter at mange foreninger mistet sine vanlige inntektskilder under pandemien. Med på prosjektet var alt fra speidere og idrettslag til velforeninger, bedehusforeninger og kulturforeninger. Deltagerne har vært i alle aldre, fra barneskoleelever til pensjonister. Oppdraget sitt har de tatt på høyeste alvor og mange kilometer med strandsone er ryddet for plast og annet søppel. Dette setter både folk og dyr stor pris på!

I tillegg til foreningene, er det mange andre frivillige som har gjort en stor ryddejobb. Flere av disse har tålmodig ryddet strender år etter år. Skoleklasser har også bidratt. Kommunen må også få skryte av Slettaa dykkerklubb og Karmøy sportsdykkerklubb som har hatt egne ryddeprosjekt gående i Haugesund og på Karmøy i år. På Karmøy har de heist opp tonnevis av dekk og andre gjenstander ved kaikanter på Husøy og i Kopervik. Fantastisk innsats!

Tusen takk til Handelens Miljøfond som har gjort prosjektet mulig og til alle flinke strandryddere som har gjort en enorm innsats! Vi må også få takke Strandryddeaksjon Haugalandet og Friluftsrådet Vest for samarbeidet.

Har du også lyst til å rydde? Ta kontakt med Karmøy kommune v/naturforvalter Gunvor Skjelstad for gratis sekker og hansker. Vi hjelper deg også med levering av strandryddesøppel til godkjent mottak.