Karmøy åpner skolene på «rødt nivå»

Etter at skolene i Karmøy var stengt de siste dagene før påske, åpner de igjen opp for fysisk undervisning fra onsdag 7. april på såkalt rødt nivå. Barnehagene fortsetter også på rødt nivå.

Åpningen gjelder alle skoleslag – fra 1. klasse i barneskolen til og med videregående skole.

Det overordnede målet for «trafikklysmodellen» er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. Det er for at færre skal måtte kontaktes ved smittesporing og at færre eventuelt skal måtte gå i karantene.

Rødt nivå innebærer at skolene organiseres i mindre grupper, såkalte kohorter. To kohorter kan dele undervisningsrom hvis det er tilstrekkelig plass til to meters avstand mellom kohortene.

Med større rombehov kan det oppstå plassmangel på skolene. Dette vil bli løst litt ulikt på skolene. Noen leier rom for å få mer areal, andre har undervisning på forskjellige deler av dagen. Det kan også være klasser som må ha noe digital hjemmeundervisning. Det anbefales at det legges til rette for økt bruk av uteaktiviteter og undervisning utendørs.

Også barnehagene skal drives videre på rødt nivå. Hensikten er den samme der – at kohortene skal være mer atskilte.

Voksenopplæringssenteret (KVOS) og Kulturskolen vil fortsette med digital hjemmeundervisning som resultat av den nasjonale forskriften som gjelder for Karmøy kommune fram til 12. april.

I første omgang gjelder disse tiltakene til 18. april.