Kan du jobbe som ekstra helsepersonell?

Vi søker trenger helsepersonellKarmøy kommune ønsker å være klar for de store utfordringene som nå sannsynligvis kommer i forbindelse med coronapandemien. Vi søker etter personer med helsefaglig utdannelse, gjerne som jobber med andre oppgaver i dag eller som har gått av med AFP/er pensjonister. Over 200 personer har meldt seg allerede, men det er fortsatt behov – spesielt for sykepleiere. 

Hvis du ønsker å bidra med å jobbe i helse- og omsorgstjenesten i denne ekstraordinære situasjonen, ber vi deg om å registrere deg i vårt skjema. Arbeidet vil bli lønnet etter gjeldende regulativ. Vi vil presisere at det er viktig at du avklarer med evt. hovedarbeidsgiver og vurderer om dette er aktuelt i forhold til din egen helsesituasjon. 

Skjema

Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak og personell må tilpasses situasjonen. Vi gjør flere tilpasninger i driften, og våre ansatte har vist stor forståelse for situasjonen vi befinner oss i. Vi har også fått muligheten til å benytte studenter i større grad. Likevel kan vi relativt raskt nå komme i en situasjon hvor vi også vil ha økt behov for helsepersonell som kan hjelpe til med å forebygge og bistå de som har blitt sykesier ressurs- og utviklingssjef i helse og omsorg Siv Anita Lilleskog. 

Les mer om coronasituasjonen i Karmøy på vår temaside.