Jordvernstrategi til høring

Karmøy kommune ønsker et økt fokus på jordvern og har derfor utarbeidet et eget strategidokument. Formannskapet vedtok 11. mars å legge forslag til jordvernstrategi ut på høring.

Dokumentet setter ambisjonsnivået, fastsetter et konkret mål og beskriver viktige grep i det videre arbeidet med jordvern i Karmøy. Jordvernstrategien skal inngå som en del av grunnlaget i utarbeidingen av nye arealplaner; kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan.

Strategidokumentet og saksfremlegg finner du her:

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/178612/

Eventuelle merknader sendes senest 08. mai til:

Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik eller e-post: post@karmoy.kommune.no

Henvendelser vedrørende strategidokumentet kan rettes til:

Samfunnsplanlegger Håkon Randal på tlf. 52 85 72 48 eller e-post:

hra01@karmoy.kommune.no