Inviteres til dialogmøte om FDV-system for sektor samferdsel og utemiljø

Sektor samferdsel og utemiljø vil sammen med innkjøpskontoret invitere leverandører av FDV-systemer innen vei og park til dialogmøte.

Det vi ser etter er et system hvor vi kan dokumentere vårt vedlikehold innen park og veg. Det skal baserer seg på en brukerdialog, hvor brukere kan rapportere om feil/mangler og kartfeste de, hvor så leder skal kunne sende ut arbeidsoppdrag til sine ansatte, og kunne prioritere oppdragene. Arbeidsoppdragene skal kunne både være akutte og faste oppgaver.

Viktig for oss er at systemet må kunne brukes på nettbrett eller tilsvarende.

Dokumentasjon er viktig

Det skal være mulig å legge inn og kunne gå tilbake i dokumentasjon, med både tekst og bilder. Dette vil sikre at feil som oppstår skal være rettet opp igjen, og at en kan kunne se hvilke feil som dukker opp ofte. Mulighetene for søknad, behandling og oppfølging av gravesøknader er svært viktig.

Alle aktiviteter må kunne kartfestes.

Meld din interesse her