Inviterer lag og foreninger til å tjene penger på å rydde strender

Karmøy kommune vil tilby dugnadspenger til lag og foreninger som tar ansvar for å rydde en strand, kystlinje eller et vassdrag minst tre ganger i året. Dette som et tiltak i prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» som har fått en pengegave fra Handelens Miljøfond.

Kommunen fikk tidligere i år en pengegave fra Handelens miljøfond som skal deles ut som motivasjonsmidler til lag og foreninger som inngår en avtale med kommunen om å rydde. I avtalen vil det stå hvor laget vil rydde og hvor mye penger de skal få for innsatsen.

-Vi vil betale 200 kroner per dugnadstime, og det vil være mulig for hvert lag eller forening å tjene opptil 20 000 kroner, forteller naturforvalter Gunvor Skjelstad. For å delta må laget eller foreningen søke kommunen om å få bli med. Det er søknadsfrist 1. februar, og vi håper at ryddingen kan starte allerede i mars, sier naturforvalteren.

Naturforvalterne Gunvor Skjelstad (t.h) og Peder Christiansen i Karmøy kommune inviterer lag og foreningen med på strandrydding.

Karmøy kommune har ikke prøvd ordningen tidligere, og det er ikke kjent at dette er prøvd andre steder heller.

-Vi er veldig usikre på hvor mange som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, men vi håper at vi får mange søknader, sier Skjelstad. På spørsmålet om hvor mye penger som er satt av smiler hun lurt og røper at endelig sum vil bli offentliggjort i slutten av januar, men vi har i hvert fall 200 000 kroner å dele ut. 

Karmøy kommune har jobbet godt med strandrydding i flere år. Innbyggerne i Karmøy er blant de aller beste i landet til å rydde strender.

Strandrydding og frisk luft er fint for helsa, godt for miljø og samfunn og bra for lag og foreninger som kan skaffe seg en kjærkommen inntekt.

-Da Handelens Miljøfond utlyste midler til strandrydding så vi en mulighet for å kunne tilby penger til frivillige for rydding. Heldigvis synes Handelens Miljøfond at vår plan var så god at vi fikk tilskudd, til tross for at det var svært mange søkere, forteller kommunens andre naturforvalter, Peder Christiansen. Kommunen ser for seg to typer rydding. I tillegg til å inngå avtaler med lag og foreninger som ønsker å ta på seg et ekstra ansvar for en pengegave, vil vi fortsatt gjennom Strandryddeaksjon Haugalandet tilby sekker, hansker og gratis transport og levering av avfall til alle andre frivillige som ønsker å rydde uten noen forpliktelser.

Lag og foreninger kan søke her om å bli med på strandryddingen, frist er 1. februar 2021.